SOS -TR Masuri salvare si relansare turism

Introducere

Cât de important este turismul pentru o țară? Care e locul și rolul turismului în contextul unei economii naționale din secolul 21? Ce înseamnă turismul pentru o țară precum România? Ce am putea face ca să valorificăm potențialul turistic pe care România îl are?

Numeroase țări ale lumii demonstrează că turismul contribuie la creșterea și dezvoltarea economiei lor naționale, pe de o parte, prin numeroasele conexiuni economice pe care le generează în relație cu alte sectoare economice, prin crearea de locuri de muncă și prin contribuția la PIB, iar pe de altă parte, prin construirea și consolidarea unei identități de imagine, a unei notorietăți în mentalul colectiv și prin construcția unei mărci de țară, care atestă ineditul și calitatea destinației.

Fiecare țară responsabilă evaluează domeniul economic al turismului nu doar din perspectiva capacității de a atrage turiști, ci ca pe o platformă de creștere economică și de dezvoltare sustenabilă. Este greu de definit corect un indicator economic care să măsoare reputația, însă acesta este reperul care sădește dorința de a vizita o destinație și odată consolidată această reputație devine un reper al dezvoltării acelei destinații.

Despre turismul în România putem spune, fără să avem prea mulți contestatari, că este unul dintre cele două pariuri majore pierdute an de an, de la Revoluție încoace. Cu toții vorbim despre potențialul fantastic al țării noastre care dispune de toate resursele posibile pentru a performa în turism, însă niciodată nu ne atingem cu adevărat obiectivele, pe care, să fim onești, nici nu ni le stabilim cu fermitate. Străinii sunt copleșiți de ce resurse pentru turism sustenabil găsesc aici, dar în aceeași măsură sunt contrariați de ce noi nu facem cu adevărat ceva în sensul potențării acestui domeniu atât de ofertant. De trei decenii politicienii privesc turismul raportându-se exclusiv la propriile vacanțe (sau uneori interese), dar nu la o industrie complexă care ar fi putut demult deveni catalizatorul economiei naționale. Tot politicienii subliniază că turismul are o contribuție mult prea mică la PIB, (fără însă să existe o preocupare clară de eliminare a evaziunii fiscale din domeniu și fără să se considere domeniile conexe, care sunt în clară interdependență cu turismul). Aceiași “parteneri” sociali nu sunt satisfăcuți de ceea ce aduce turismul, făcând referire la deficitul balanței externe din turism, fără însă să legifereze turismul ca și export de servicii și fără să aloce vreodată sumele necesare unei promovări coerente și susținute a destinației.

Trebuie totuși să recunoaștem că avem cea mai redusă cotă de TVA pentru acest domeniu din Europa. Însă nu este suficient. Mai recunoaștem că încă avem un număr redus de turiști străini, că nu putem ridica nivelul serviciilor în anumite destinații, că nivelul investițiilor directe în turismul românesc este încă redus, că mentalitatea unor proprietari este învechită, că unii sunt încă “șefi” nu manageri și că uneori gradul de satisfacție al turiștilor, români și străini în egală măsură, nu este cel necesar pentru o destinație apreciată. Cu toate acestea, industria ospitalității din România a devenit ceea ce este acum exclusiv prin pasiunea unoroameni, prin riscul asumat de antreprenori, prin nopțile nedormite, prin dăruirea pentru o profesie care este, de fapt, un cumul de pasiuni și preocupări dintr-o arie vastă de activități. Nu este numai o profesie, ci devine treptat un mod de viață.

Situația în care suntem, dar mai ales situația în care ne dorim să ajungem, impune luarea unor măsuri urgente și radicale. Nici noi, cei din industrie, nu suntem mulțumiți de performanțele obținute pânăacum. Noi considerăm ca această stare de relativă precaritate a turismului românesc poate și trebuiesă înceteze. Putem să găsim acele soluții inteligente și resursele necesare pentru a aduce turismul pe o poziție meritată, putem să transformăm în fapt concret simpla declarație politicianistă făcută permanent în ultimii peste douăzeci de ani, potrivit căreia turismul a fost perpetuu ramura prioritară și strategică a economiei naționale a României.

Alianța Pentru Turism (APT) entitatea care a realizat din convingere și cu dedicare acest proiect, reprezintă o structură informală deschisă, constituită voluntar. Până la acest moment au aderat la acest grup de atitudine și inițiativă 18 organizații profesionale ale turismului românesc, multe alte organizații și experți exprimându-și interesul, APT fiind expresia unității, voinței și determinării întregii industrii a ospitalității în fața acestor mari amenințări și provocări cărora turismul românesc trebuie să le facă față.

S.O.S. Turismul Românesc (Soluții de Organizare și Susținere a Turismului Românesc) este un prim proiect al acestei Alianțe și reprezintă un demers unitar, coordonat și focusat pe VIITORUL TURISMULUI ROMÂNESC, un demers făcut de o singură voce puternică a întregii bresle. Este un proiect menit să demonstreze importanța acestui domeniu economic și care să aducă propuneri de relansare a acestei industrii. Cum va fi economia și viața noastră după criza medicală pe care o parcurgem depinde în primul rând de noi. De fiecare dintre noi. “Noi” incluzând nu numai proprietarii, operatorii și angajații din turism, dar și turiștii, furnizorii, politicienii, funcționarii etc.

Proiectul S.O.S. Turismul Românesc are două obiective bine definite care au stat la baza întregii lucrări:

 • Primul obiectiv este acela de a scoate turismul din starea critică în care se află în aceste momente extrem de dificile pe care le traversam în contextul crizei generate de epidemia de coronavirus
 • Al doilea obiectiv este cel de resetare a întregii industrii a ospitalității, de poziționare pe alte coordonate, care să țină seama de tendințele mondiale din domeniu, să ia în considerare modele internaționale de succes dar și specificitățile locale.

Pentru primul obiectiv, cei 70 de profesioniști practicieni din domeniu, alcătuind zece grupuri de lucru, au gândit un plan de 10 măsuri urgente, care să permită trecerea peste momentul critic generat de pandemie, cu pagube cât mai reduse.

Pentru resetarea întregului domeniu al turismului însă, a fost structurat un plan care conține la acest moment un număr de 50 de măsuri dedicate mai multor linii de acțiune generice: creșterii eficientei administrative, promovării, investițiilor în turism, forței de muncă și educației, digitalizării și inovării, sustenabilității în turism, dar și acțiuni orientate concret către sectoarele principale ale turismului: structuri de cazare, restaurante, facilități de recreere, tour operatori și agenții, ghizi de turism, servicii conexe și transporturi turistice.

„Într-o lume a lanțurilor de aprovizionare dense și interdependente, impactul unei crize care afectează major turismul va fi resimțit nu doar în cadrul acestui sector, ci și de alte sectoare ale economiei – agricultură, industrie alimentară, distribuție, construcții, furnizori de tehnologie, transport, energie, s.a. Turismul este un creator major de locuri de muncă și un colac de salvare pentru multe sectoare economice. Turismul și-a revenit în urma multor crize și, având în vedere importanța sa dovedită la fiecare nivel al societății, trebuie sprijinit pentru a susține și a crește din nou locurile de muncă.”

(sursa: OMT)

Scopul esențial al proiectului S.O.S. Turismul Românesc este însă ca turismul românesc să obțină performanțe mult mai bune ca urmare a implementării măsurilor din acest document:

 • Cresterea incasarilor din turism
  • cazare de la nivelul actual de 1,4 miliarde euro în 2019 la 3 miliarde euro în 2025
  • restaurante și alimentație publică de la nivelul actual de 3.5 miliarde în 2019 euro la 7 miliarde în 2025
  • agenții de turism și touroperatori de la 0.8 miliarde euro în 2019 la 2 miliarde euro în 2025
  • activități de organizare târguri și evenimente de la 120 milioane euro în 2019 la 500 milioane euro în 2025
 • Creșterea cheltuielii medii per turist – de la nivelul actual de 480 euro în 2019 la 575 euro în 2025
 • Creșterea duratei medii de ședere a turiștilor – de la 2 zile în 2019 la 2,8 zile în 2025

 • Creșterea numărului de turiști străini – de la 2,85 milioane în 2019 la 5,5 milioane în 2025

 • Creșterea numărului de locuri de muncă în hoteluri și restaurante – de la 220.000 în 2019 la 450.000 în 2025

Toate acestea ar trebui să ducă la creșterea contribuției directe a turismului în PIB, de la cca. 2,7% în 2019 conform datelor publicate de INS la cca .4,25% în 2025. Contribuția totală (directă și indirectă) a turismului la PIB va crește de la 5,2% în 2019 la 8,75% în 2025.

Contributia turismului in PIB

Contributia turismului in PIB

Sigur că mulți se întreabă dacă acest lucru este fezabil sau este doar o dorință exprimată de cei din industrie. Parcurgând acest material veți vedea că aceste cifre rezultă din măsuri concrete, măsuri care abordează problematica turismului din mai multe perspective:

 • Susținerea și prioritizarea sectorului turism în cadrul economiei naționale
 • Digitalizare și impactul adus de noile tehnologii în turism
 • Sustenabilitate și dezvoltarea unui turism durabil
 • Scoaterea în evidență a avantajelor competitive ale României printr-o promovare inteligentă
 • Dezvoltarea turismului prin încurajarea investițiilor publice și private
 • Susținerea unui turism participativ prin utilizarea parteneriatelor public private
 • Reducerea evaziunii fiscale în turism
 • Eficientizarea administrativă

Un alt scop important al acestui demers este ca turismul românesc să depășească momentul de criză cu cât mai puține sechele, pagubele existând oricum, dar mai ales să schimbe radical percepția statului în relație cu această industrie, dar și a publicului larg, relevându-se anvergura și implicațiile majore economice, sociale și de imagine pe care acest domeniu le poate genera, în favoarea tuturor pe termen scurt, cât mai ales pentru generațiile care vor veni.

După atât de mult timp cât a trecut fără ca turismul să-și capete locul cuvenit în economia națională a României, se impune o largă asumare a unui program multianual de zece ani pentru turism, un PACT NAȚIONAL PENTRU TURISM, în care toate structurile guvernamentale, toate partidele politice și toate asociațiile patronale și profesionale din domeniu să încheie un acord atât formal, cât și informal, că împreună cu mediul de afaceri și cel profesional din industria ospitalității să urmeze o linie strategică rațională, consistentă și vizionară, care să ne ducă cât mai curând la atingerea scopului: România, destinație turistică europeană preferată. Și unanim apreciată.

În același spirit, APT solicită, în consonanță și cu opțiunile conducerii Direcției de Turism, să fie reconfigurată structura organizatorică și reconsiderată evaluarea reprezentativității membrilor, dar și modul de lucru, de analiză și de decizie ale Consiliului Național Consultativ pentru Turism, care trebuie să-și intre în funcțiune cât mai curând, pe cu totul alte fundamente și principii.

Având în vedere preocupările actuale ale Direcției de Turism din Ministerul Economiei privind ajustarea, completarea și actualizarea ”Strategiei Naționale a României pentru Dezvoltarea Turismului în perioada 2020 – 2030” cu cele două volume (Raport privind evaluarea rapidă a sectorului turistic și Strategia și planul de acțiune) APT solicita inițierea de urgență a procedurilor de aprobare prin Hotărâre de Guvern a acestui document, ca instrument principal de lucru pentru domeniu și ca prim plan de măsuri pe termen scurt.

Strategia Națională pentru Dezvoltarea Turismului a fost realizată în urmă cu doi ani și are la bază expertiza multor profesioniști din domeniu, opiniile asociațiilor profesionale, activitatea mai multor comisii interministeriale și a unui grup de lucru tehnic din autoritatea centrală pentru turism, fiind realizată de experții Băncii Mondiale sub auspiciile Secretariatului General al Guvernului. Procesul de elaborare a strategiei a inclus nenumărate întâlniri și consultări, interviuri individuale și de grup cu reprezentanți ai autorităților centrale și locale, cu instituții de învățământ de profil, cu asociații și organizații patronale și profesionale, cu antreprenori, proprietari și manageri. Acest document trebuie să devină urgent un real instrument de lucru pentru autoritate și pentru noi și să nu mai rămână o carte prăfuită pe un raft, așa cum au fost până acum toate analizele elaborate și soluțiile avansate pentru România de organisme mondiale redutabile din domeniul turismului și ospitalității.

Toate aceste demersuri precizate mai sus implică parteneriate de onestitate, efort și încredere. Unul dintre primele astfel de parteneriate funcționale pe care ne dorim să le formalizăm într-un protocol de colaborare este cel cu Direcția de Turism din Ministerul Economiei. Avem convingerea că atât funcționarii acestei instituții, cât și conducerile direcției de turism și a ministerului nu au nici o reținere într-un astfel de demers, scopul fiind exclusiv de a scurta și eficientiza procesele de analiză și de decizie în favoarea creșterii și consolidării domeniului turismului.

Având în vedere latura puternic socială a acestui domeniu economic ne așteptăm ca empatia să fie maximă pentru că, până la urmă, acest domeniu se referă direct la oameni, la starea lor de bine și la cum văd ei România. Culmea este că plecând numai de la aceste repere, cu inteligență, onestitate și determinare, turismul ar putea aduce și bunăstare unei întregi țări.

10 Măsuri cu aplicare imediată pentru salvarea turismului românesc

 

1. Sprijinirea forței de muncă din turism după încetarea stării de urgență prin prelungirea șomajului tehnic suportat de stat și pe perioada stării de alertă și totodată prin metoda muncii parțiale (Kurzarbeit). Respectiv, pentru unitățile/activitățile care nu vor putea fi reluate la 15 mai 2020, menținerea măsurii șomajului tehnic, conform OUG 30 / martie 2020, cel puțin pentru o perioadă de până la 3 luni

Descriere

Având în vedere faptul că pe perioada stării de urgență și a stării de alertă sunt impuse anumite restricții (de ex. limitarea deplasării populației, distanțarea socială), activitățile unităților care fac parte din industria turismului au fost închise parțial sau total, după ridicarea stării de urgență doar unele unități/activități vor fi redeschise/permise, astfel că este necesară implementarea rapidă a unor măsuri de protecție și obținerea unor ajutoare financiare în vederea păstrării locurilor de muncă pentru un număr cât mai mare de angajați din industria turismului.

Asigurarea continuității activității companiilor are un impact social puternic, nu doar pe termen scurt, ci și odată ce criza se va fi încheiat. În acest context, recomandarea OECD (OECD, Supporting people and companies to deal with the Covid-19 virus: Options for an immediate employment and social‑policy response, 20 March 2020) pe baza experienței acumulate este de a păstra, pe cât posibil, oamenii la locurile de muncă, prin mecanisme pentru timp redus (short‑time work). OECD propune drept o prioritate imediată promovarea mecanismelor cu timp redus de muncă și 67% dintre statele membre au implementat-o deja. Acest model este susținut și de Uniunea Europeană prin recent anunțata schemă de finanțare SURE.

Astfel, în situația în care unele unități nu vor putea fi redeschise în urma primelor măsuri de relaxare, este necesară continuarea programului de șomaj tehnic în formula OUG. 30/martie 2020.

Să nu existe obligativitatea păstrării angajaților pe o perioadă de X luni după încetarea susținerii șomajului tehnic, dacă se face dovada că veniturile nu au crescut astfel încât să susțină cheltuiala.

Să existe posibilitatea trecerii de la șomaj tehnic la muncă cu normă redusă, dacă aceasta din urmă va fi adoptată și în acest sens în Codul Muncii.

Pentru unitățile/activitățile care vor fi redeschise/permise, în primul val și ulterior, este necesară introducerea unui sistem de suport tip muncă parțială cu subvenționarea de către stat.

Scop

 • Stimularea angajatorului de a păstra personalul, păstrarea know-how-ului, a experienței și formării profesionale, a investițiilor precedente ale angajatorilor în oameni, pentru viitorul turismului românesc

 • Degrevarea treptată a bugetului asigurărilor sociale de stat, în condițiile în care se reduce numărul persoanelor care se află în șomaj/șomaj tehnic, concomitent cu relansarea activității turismului și ospitalității

 • Reducerea numărului de șomeri

Beneficii

 • Păstrarea angajaților
 • Susținerea afacerilor in vederea evitării falimentului

Termen de implementare

 • scurt (mai – septembrie 2020) – șomaj tehnic
 • mediu (mai 2020 – decembrie 2021) – muncă parțială
 • lung (începând cu ianuarie 2022) – muncă parțială

 

2. Acordarea de granturi pentru întreprinderile din turism afectate de COVID-19, precum și acordareade credite cu dobânzi subvenționate pentru capital de lucru și/sau credite de investiții pentru IMM și companii mari din turism

Descriere

Sectorul turism se caracterizează în România prin faptul că este unul relativ tânăr format în ultimii 10 ani, că este un sector unde cu preponderență vorbim de companii mici și mijlocii și că este puternic decapitalizat. În condițiile căderii totale a veniturilor cu începere din luna martie, singura soluție pentru multe companii din domeniu este infuzia de capital. De altfel, și la nivel european se discută serios de alocarea unor fonduri special direcționate pentru turism, inițiativa domnului Breton vorbind de 25% din fondurile europene pregătite pentru susținerea economiei să meargă spre cel mai afectat sector și anume turismul.

Alocarea de fonduri către turism trebuie să țină cont de faptul că sectorul are un factor de multiplicare în alte industrii extrem de mare, multe ramuri depinzând într-o măsură mai mică sau mai mare de turism.

Este necesară și acordarea de granturi tuturor unităților din industria ospitalității (unități de cazare & HORECA) pentru campanii de promovare la nivel național și internațional. De exemplu se poate acorda o sumă fixă sau procent din cifra de afaceri din ultimul bilanț.

Inițiativa IMM Invest este una de apreciat, cca. 6% din sumele solicitate și 8% din companiile înscrise până la finalul lunii aprilie venind din turism. Totuși, sesizăm că la nivel de companii mici există nevoia de granturi pentru că ele nu sunt bancabile, iar la nivel de companii mari cu peste 250 angajați nu există încă niciun pachet de finanțare propus de guvern.

Scop

 • Menținerea în viață a companiilor mici și mijlocii care reprezintă în multe cazuri singura sursă de venituri pentru multe familii
 • Păstrarea în piață a unor companii performante, dar care în condițiile unui blocaj financiar și a lipsei de cash flow riscă să își închidă porțile prematur
 • Asigurarea capitalului de investiții necesar companiilor mijlocii și mari care au demarat proiecte de investiții și care sunt vitale pentru repozitionarea turismului românesc după criză
 • Reducerea numărul persoanelor care se află în șomaj/șomaj tehnic, concomitent cu relansarea activității turismului și ospitalității
 • Reducerea numărului de șomeri

Beneficii

 • Păstrarea angajaților și susținerea afacerilor în vederea evitării falimentului
 • Continuarea investițiilor în domeniu

Termen de implementare

 • scurt (mai – septembrie 2020) și mediu (octombrie 2020 – decembrie 2021)

 

3. Plata imediată a arieratelor către companiile din turism (concedii medicale, TVA, facturi restante)

Descriere

Plata restanțelor statului reprezintă un angajament asumat de actualul guvern încă de la momentul investirii sale. Deși au existat două tranșe în care statul a efectuat o parte din aceste plăți, multe companii primind până astăzi sumele pe care statul le datora din neplata concediilor medicale sau TVA, totuși sunt încă multe companii care reclamă neîncasarea restanțelor și acest lucru le afectează profund în derularea operațiunilor și le zdruncină încrederea în a îmbrățișa alte propuneri venite din partea statului.

Considerăm că statul ar trebui să facă o prioritizare în a face plata cu predilecție către acele sectoare care sunt puternic afectate de criza COVID-19 și turismul este în opinia unanimă cel mai afectat sector.

Pentru turism, plata acestor datorii ar putea face diferența dintre viața și moartea acestor companii.

Scop

 • Menținerea în viață a companiilor din domeniu
 • Păstrarea încrederii statului că își respectă promisiunile în fața mediului de afaceri, ceea ce ar duce la o relație mult mai solidă între companii și autorități

Beneficii

 • Susținerea cash-flowului afacerilor în vederea evitării falimentului
 • Consolidarea încrederii în autoritățile române

Termen de implementare

 • scurt (mai – septembrie 2020)

 

4. Diminuarea taxelor locale, proporțional cu perioada în care unitățile de turism au fost închise și amânarea acestor obligații până la finalul anului, fără penalități (impozite și taxa pe clădiri, impozite și taxa pe teren, taxe de promovare și publicitate, impozite și taxe pe mijloace de transport)

Descriere

În condițiile în care activitatea operatorilor din turism a fost oprită prin decrete militare de către statul român, faptul că pe perioada respectivă operatorii din turism nu înregistrează niciun fel de venituri având, din contră, unele costuri fixe care sunt de achitat, și, de asemenea, ținând cont de faptul că toți actorii din economie au fost sau sunt deschiși în a înțelege dificultatea prin care trece sectorul (și aici ne referim atât la bugetul central, la furnizori, la salariați etc) considerăm că și administrațiile locale ar putea da dovadă de flexibilitate și înțelegere și ar putea reduce obligațiile operatorilor din turism pe principiul pro‑rata aferent anului 2020. Adică pentru lunile în care nu am activat să se reducă obligațiile către bugetul local. Aceasta ar trebui făcută printr-o amendare a codului fiscal la nivel central, urmând ca autoritățile locale să implementeze la nivel local.

Scop

 • Se asigură resurse pentru menținerea angajaților și plata facturilor din economie
 • Se păstrează o relație de încredere și colaborare între operatori și administrațiile locale
 • Menținerea în viață a multor companii din domeniu

Beneficii

 • Păstrarea angajaților și susținerea afacerilor în vederea evitării falimentului

Termen de implementare

 • scurt (mai – decembrie 2020)

 

5. Stabilirea și aprobarea unor norme de securitate medicală agreate de industrie, MS și MEEMA aplicabile în unitățile din industria turismului cu scopul diminuării semnificative a riscurilor de infectare cu virusul COVID-19, în timpul vacanței / călătoriei în România

Descriere

Pregătirea unui regulament de igienă și siguranță în cadrul structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, centrelor medicale/ wellness sau spa, împreună cu reprezentanți ai autorităților (Ministerul Sănătății, DSP, etc).

Menținerea unui nivel de competitivitate cu alte țări care deja au anunțat introducerea unor astfel de certificări la nivel european.

Scop

 • Sporirea încrederii reaccesării serviciilor de cazare, alimentație publică și SPA
 • Siguranță pentru angajații în domeniul HORECA și SPA
 • Introducerea unor certificate de siguranță sanitară agreate de DSP de tip “Fără COVID-19”

Beneficii

 • Pentru a reasigura turiștii că vor beneficia de servicii sigure și igienice
 • Acest certificat să fie postat pe website-urile structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare/ alimentație publică, SPA-uri și OTA-uri

Termen de implementare

 • scurt (mai-septembrie 2020)

 

6. Suportarea parțială sau integrală, de către stat, a costurilor suplimentare generate de măsurile igienico-sanitare suplimentare care vor trebui luate de unitățile de cazare, alimentație, tratament, etc. în scopul reluării activității (igienizare, materiale și dotări suplimentare, etc)

Descriere

Efortul companiilor de a introduce normele igienico-sanitare necesare în condițiile pandemiei COVID-19 vor genera anumite costuri pe care, indiferent de mărimea lor, va trebui să le efectuăm.

Deja există estimări din partea sindicatelor că numai pentru acoperirea necesităților la nivel de angajat putem ajunge la cca. 100 euro per angajat pe lună. La care adăugăm costurile necesare pentru respectarea normelor igienico-sanitare pentru siguranța clienților.

Propunem alocarea unor granturi care să asigure 50% din sumele necesare pentru primele 3 luni la nivel de angajat, urmând ca operatorii din turism să își asume costurile necesare pentru asigurarea condițiilor sanitare pentru clienți. Exemplu pentru o unitate cu 10 angajați x 50 euro x 3 luni = asigurarea unui grant de 1500 euro.

Scop

 • Menținerea sub control din punct de vedere medical
 • Sporirea încrederii reaccesării serviciilor de cazare, alimentație publică și SPA
 • Siguranță pentru angajații în domeniul HORECA și SPA

Beneficii

 • Pentru a ne asigura că starea de sănătate a angajaților este asigurată la locul de muncă
 • Pentru a reasigura turiștii că vor beneficia de servicii sigure și igienice

Termen de implementare

 • scurt (mai-septembrie 2020)

 

7. Stimularea circulației turistice prin acordarea, în cel mai scurt timp posibil, de vouchere de vacanță aferente 2020 și prin finanțarea unor campanii de marketing interne “Turist în Țara Mea” și internaționale „Bun venit în România!”

Descriere

În condițiile în care veniturile discreționare ale populației României s-au diminuat că urmare a crizei, iar turismul inbound (incoming) va scădea cu cca. 85% comparativ cu anul 2019, deoarece toate țările lumii iau măsuri ample pentru stimularea turismului intern și ținând cont de potențialul incontestabil al României, stimularea cererii interne este o necesitate imperativă, o prioritate absolută.

Cetățenii români pot și trebuie să își redescopere țara, și să petreacă mai multe zile de vacanță în România, în dauna vacanțelor în străinătate.

Scop

 • Stimularea cererii pentru vacanțe în România
 • Beneficii sociale pentru o populație în dificultate financiară și chiar morală
 • Redescoperirea vacanțelor în România / reincluderea destinațiilor românești pe lista destinațiilor de vacanță dorite / preferate

Beneficii

 • Relaxarea populației active și a populației neocupată sau retrasă din activitate
 • Creșterea progresivă a cererii pentru turism și călătorii în România, în perioada 2020 – 2022
 • Reducerea sezonalității
 • Susținerea unităților de cazare & HORECA și a agențiilor de turism care fac turism intern și incoming

Termen de implementare

 • scurt (mai – septembrie 2020) și mediu (octombrie 2020 – decembrie 2021)

 

8. Modificarea temporară a regulilor de utilizare a tichetelor de masă. Folosirea tichetelor de masă numai în unități cu CAEN de restaurant. Pentru supermarketuri să se emită tichete de consum

Descriere

Una din cele mai mari probleme pentru populația României va fi asigurarea hranei de zi cu zi, în condițiile în care ne așteptăm la o reducere serioasă a puterii de cumpărare ca urmare a disponibilizărilor, reducerilor salariale și alte astfel de efecte negative aduse de criza COVID-19.

În aceste condiții, existența tichetelor de masă ar putea reprezenta o garanție că beneficiarii lor vor avea o masă caldă pe zi, practic scopul pentru care au fost acordate aceste beneficii sociale. S-ar elimina, astfel, anomalia prin care un beneficar de tichet de masă își poate cumpăra la supermaket orice fel de produse, de la alcool la produse sanitare sau orice altceva.

Existența bonurilor de masă pentru masă caldă în restaurante și a bonurilor de consum pentru cumpărarea de produse din magazine ar reprezenta o măsură cu caracter social, binevenită pentru fiecare.

Scop

 • Evitarea unei crize sociale de proporții
 • Aport la menținerea unei populații bine hrănite și sănătoase
 • Stimularea cererii în restaurante și susținerea industriei

Beneficii

 •  Sociale pentru populația României
 • Susținerea companiilor din domeniul restaurantelor extrem de afectate de criză

Termen de implementare

 • scurt (mai – septembrie 2020) și mediu (octombrie 2020 – decembrie 2021)

 

9. Reducerea birocrației prin digitalizarea proceselor operaționale hoteliere, care nu poate fi efectuată datorită limitărilor legislative actuale

Descriere

Reducerea birocrației prin digitalizarea proceselor operaționale hoteliere, de exemplu check-in online (la fel ca la liniile aeriene), care nu poate fi efectuată datorită limitărilor legislative actuale. (Ex self check-in & check-out, deschiderea ușilor la cameră cu ajutorul telefonului mobil, digitalizarea fișei de client)

Având în vedere implementarea normelor de distanțare socială / fizică, se impune reducerea punctelor de contact fizic din structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare, prin digitalizarea diverselor procese operaționale de la check-in şi până la check-out. Pentru aceasta este nevoie, în prima fază, de digitalizarea fișei de client, care se completează acum la recepția structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare (şi care în momentul de faţă este supusă unei legislații învechite, ce presupune utilizarea de formulare pretipărite de către Monitorul Oficial). Fişa pe care o completează clienții la recepție ar putea fi purtătoare de viruși şi ar putea infecta angajații din recepție. De aceea, cerem digitalizarea acestei fișe, care ar trebui folosită în toate unitățile de cazare din România. Semnarea acesteia să fie similară cu semnarea declarației pe proprie răspundere prin senzorul de amprentă de pe telefonul mobil.

Scop

 • Eficientizarea proceselor prin digitalizarea fișei de client
 • Control mai bun al numărului de cazări din țară
 • Eliminarea evaziunii în unitățile de cazare
 • Analiza eficientă a datelor/turiștilor din România

Beneficii si rezultate

 • Protecția angajatului și a clienților
 • Ușurarea anchetelor epidemiologice
 • Debirocratizare
 • Creștere satisfacție oaspeți
 • Gestionare eficientă a turiștilor
 • Optimizare, eficientizare procese operaționale hoteliere

Functionalitati

 • Crearea unei platforme de sosiri oaspeți în structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare la nivel național, cu acces către toate unitățile de cazare clasificate

Termen de implementare

 • mediu (octombrie 2020 – decembrie 2021)

 

10. Adaptarea legislației muncii pentru munca sezonierilor, a muncii la distanță și simplificarea raportărilor legate de forța de muncă

Descriere

Propunem soluții de flexibilizare a raporturilor de muncă din turism, care să permită munca intensă în anumite perioade compensate prin zile libere în altele, și de asemenea munca de la distanță acolo unde se poate.

Această propunere are în vedere:

 • Schimbările majore pe care le presupune piața muncii
 • Introducerea la scară mare a muncii de la distanță – teleworking/telemunca
 • Necesitatea de a armoniza nevoile companiilor cu posibilitățile angajaților
 • Sezonalitatea cu care ne confruntăm în turism

Măsura presupune:

 • Flexibilitate în ceea ce privește acordarea (suspendarea) repausului săptămânal/zile de sărbători legale, în activitățile sezoniere (așa cum este turismul) – posibilitatea de modificare unilaterală din partea angajatorului a programului de lucru și/sau acordarea perioadelor de repaus săptămânal în alte zile decât sâmbătă și duminică – prin derogare de la art. 17 din Codul Muncii
 • acordarea cumulativă a perioadelor de repaus săptămânal după perioade de activitate continuă care nu depășesc 14 zile consecutive cu un interval de recuperare de până la 3 luni
 • extinderea posibilității de a lucra în timpul sărbătorilor legale
 • Angajatorul să poată modifica unilateral locul muncii, felul muncii sau programul de lucru în perioada stării de urgență și de alertă

Totodată sunt necesare măsuri de simplificare și de debirocratizare, astfel încât evidențele să fie simple și digitalizate:

 • Toate documentele ce țin de desfășurarea relațiilor de muncă să poată fi agreate și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (CIM-uri încheiate în format electronic, deși forma scrisă este doar o condiție de probă, iar nu de validitate sunt reglementate încă din 2017)
 • Pe perioada stării de urgență și stării de alertă – prelungirea valabilității fișelor de aptitudine medicală la controale medicale periodice pe art. 14 din Decretul prezidențial
 • Acceptarea instructajului de SSM prin mijloace electronice, etc.

Scop

 • Eficientizarea raporturilor de muncă
 • Menținerea angajaților în companii din turism

Beneficii

 • Adaptarea administrativă la specificul industriei
 • Optimizarea și eficientizarea activităților administrative
 • Posibilitatea creșterii veniturilor angajaților

Functionalitati

 • Obținerea unui acord între patronate și sindicate

Termen de implementare

 • permanent

 

50  Măsuri pe termen mediu și lung pentru resetarea turismului românesc

 

Eficiența administrativă

 

11.  Declararea turismului prin Hotărâre de Guvern drept domeniu economic strategic și prioritar, urmând să fie integrat în toate programele naționale de redresare și asistență pentru dezvoltare, cât și în programele de stimulare și promovare a exporturilor, reprezentând cel mai eficient export de servicii, fiind în același timp una dintre ramurile economice cu efect de multiplicare în multe alte sectoare ale economiei naționale

Descriere

În această perioadă economia națională trebuie așezată pe noi principii, care să modifice structural modul în care ne poziționam astfel încât performanțele economice să crească. Ținând cont de specificul și importanța sa, turismul trebuie să joace un rol important în noua configurație economică a României pentru că:

 • Absoarbe o bună parte din forța de muncă, fiind considerat cel mai mare angajator din lume după domeniul public, ocupând cca. 10% din forța de muncă
 • Ținând cont de efectul multiplicator al turismului, acesta este un catalizator al altor sectoare economice în aval și amonte. Specificul turismului – ca industrie de consecință – își arată efectele în multe alte laturi ale economiei naționale (transporturi, agricultură, producție alimentară, zootehnie, cultură, etc.)
 • Este unul din puținele sectoare care nu se poate reloca (alături de agricultură)
 • Reprezintă cea mai bună formă de export, țările importante în turism aducând prin incoming resurse financiare semnificative
 • Este un generator de imagine pozitivă a țării și destinației turistice care generează efecte pozitive și în alte forme de exporturi, migrație forța de muncă, investiții atrase, încredere
 • Efectele sociale pozitive aduse populației locale se văd în starea de sănătate a acesteia și în starea de spirit
 • Contribuie la creșterea sentimentului de apartenență la valorile naționale și la atașamentul față de țară
 • Menține legătura între românii de pretutindeni
 • Este industria păcii și pozitivismului, de care avem atâta nevoie într-o lume aflată în cumpănă

Acțiuni

 • Semnarea unui PACT NAȚIONAL pentru turism, prin care Strategia Multinațională de Dezvoltare în Turism să fie agreată de toate părțile politice, urmând a fi pusă în practică printr-un acord cu toate părțile implicate

Termen de implementare

 • scurt (mai – decembrie 2020)

 

12. Constituirea Consiliului Național Consultativ pentru Turism prin Ordin al Ministrului Economiei și revizuirea criteriilor de evaluare a reprezentativității structurilor asociative

Descriere

Una din marile probleme semnalată de toate conducerile autorităților de turism din România în ultimii 20 de ani, a fost faptul că dialogul cu industria ospitalității a fost greoi, iar rezultatul s-a tradus în ineficientă, din punctul de vedere al mediului privat din industrie. Cauzele semnalate au fost multiple, dar cu predilecție am găsit explicații în:

 • Asociațiile patronale nu sunt reprezentative
 • Nu există structuri profesionale și patronale organizate profesionist – nu se urmărește evoluția juridică, încasarea cotizațiilor, nu este susținut un aparat administrativ minim necesar (secretar, jurist, contabil) etc.
 • Erijarea unor reprezentanți fără nici o acoperire și, implicit, autoritate în dialogul dintre autorități și industrie – din păcate, pentru majoritatea asociațiilor și organizațiilor profesionale din industrie, statutul nu prevede obligativitatea rotirii președinției și conducerii, astfel încât „se înscăunează” câte un reprezentant care, în timp, ajunge să „treacă asociația/organizația pe nume propriu”, folosind-o pentru imagine proprie, atragerea unor avantaje personale, decredibilizand asociația respectivă

În aceste condiții, procesul de consultare publică din domeniul turismului a fost unul lipsit de eficiență, de transparență și de viziune, ducând la un dialog steril, care nu a reușit să ridice performanțele turismului românesc din ultimii ani.

Ținând cont de cele menționate și de contextul actual, care necesită luarea unor măsuri rapide și radicale privind organizarea turismului, propunem revizuirea Consiliului Național Consultativ pentru turism și a criteriilor de evaluare a reprezentativității structurilor asociative.

Acțiuni

 • Ordin de Ministru care să propună noile criterii de funcționare a Consiliului Național Consultativ din Turism, precum și criteriile de reprezentativitate necesare pentru accederea în această structură

Beneficii

 • Existența unui moment T zero pentru turismul românesc în vederea resetarii modului de lucru
 • Autoritate și credibilitate pentu această structură, care poate reconfigura turismul ca sector strategic al economiei naționale
 • Stimularea asociativității prin aplicarea principiului reprezentativității
 • Accederea profesioniștilor în deciziile strategice din turism

Termen de implementare

 • scurt (mai – septembrie 2020)

 

13. Menținerea cadrului fiscal existent în turism (impozit specific, TVA, vouchere de vacanță)

Descriere

Condițiile actuale pe care le traversează întreaga economie și, în special, turismul, recomandă menținerea cadrului fiscal existent pentru perioada în care economia este afectată direct de pandemie, dar și pe un orizont de timp care să asigure dezvoltarea acestui sector economic, vital pentru așezarea României pe harta Europeană.

Majoritatea țărilor europene practică un nivel special pentru impozitele și taxele aferente industriei ospitalității, tocmai pentru a asigura potențarea acestui sector. Numai în acest fel, cât și prin investiții masive în destinațiile turistice europene cunoscute, s-a asigurat consacrarea acestora și turismul dinaceste țări a ajuns să impacteze PIB-ul țărilor respective cu procente semnificative. Cu atât mai mult în contextul actualei pandemii, țările europene propun reduceri de taxe și impozite pentru industriile afectate.

Orice schimbare de taxe în contextul actual ar perturba și mai mult activitatea operatorilor din turism și ar pune presiune în plus asupra acestora. Foarte puțini operatori ar rezista unei creșteri de taxe în orice parte ar fi ele în turism, iar bugetul de stat este la rândul lui în mare suferință astfel încât nu poate propune reduceri de taxe.

Drept urmare, menținerea taxelor este cea mai bună variantă de salvgardare pentru fiecare dintre cei implicați în domeniul turismului, care trebuie susținute cu măsuri de stimulare în vederea relansării.

Acțiuni

 • Asumarea politică a menținerii cadrului fiscal reprezentat de TVA, impozit specific și vouchere de vacanță

Beneficii

 • Predictibilitate
 • Competitivitate față de restul țărilor din Europa cu care concurăm pe piața turistică
 • Menținerea interesului investitorilor față de acest domeniu în ciuda dificultăților pe care temporar le traversăm

Termen de implementare

 • Nu necesită termen de implementare

 

14.  TVA în cotă redusă 5% pe întreg lanțul de distribuție inclusiv pentru regimul marjei agenției de turism, în vederea evitării tratării diferențiate și discriminatorii pe lanț a acelorași servicii. In acest scop trebuie continuate demersurile la Comisia Europeană în ceea ce privește proiectul noii Directive de TVA

Descriere

În acest moment în turismul românesc se lucrează cu toate cotele de TVA (zero, 5%, 9%, 19%) aplicând (în anumite condiții) regimul normal și facturând cu cotele corespunzătoare diferitelor servicii de călătorie. În alte cazuri însă este obligatorie aplicarea regimului marjei prevăzut de Art. 311 din Codul Fiscal: când călătorul este o persoană fizică sau când serviciile de călătorie includ și componente pentru care se consideră că locul operațiunii (prestării) este în afară României.

În toate aceste cazuri, marja este impozitată cu 19%, deși în cele mai multe cazuri serviciul de călătorie are componente taxabile cu 5%, 9%, uneori chiar și cu cota zero. Apare astfel o distorsionare a prețului, cu impact negativ fie asupra operatorului economic, fie a clientului.

Beneficii, impact bugetar

 • Stimularea creșterii activității de organizare de pachete de servicii de călătorie (care acum au povara unui TVA de 19% asupra marjei agenției, în detrimentul serviciilor unice care, majoritatea, au TVA 5%) și îndeosebi a celor destinate incoming-ului
 • Stimularea creșterii calitative în domeniul transporturilor turistice
 • Corectarea unor discrepanțe evidente de tratament fiscal al agențiilor de turism versus prestatorii de servicii
 • Impact bugetar nesemnificativ, care pe termen mediu va fi anulat de efectele creșterii economice pe acest domeniu

Acțiuni

La nivelul Comisiei Europene se află în dezbatere un proiect de modificare a Directivei Consiliului Europei nr. 2006/112 privind cotele taxei pe valoarea adăugată. Există în proiect o anexă cuprinzând activitățile ce nu ar trebui să beneficieze de cote reduse de TVA, iar între ele se regăsesc și agențiile de turism. Mai multe țări care au cote diferite de TVA susțin eliminarea agențiilor de turism din acea anexă; e necesar ca și România să se alăture acestui demers cu atât mai mult cu cât păstrarea unei asemenea discrepanțe ne-ar pune într-o poziție nefavorabilă în competiția cu alte piețe, știut fiind că Europa a fost, este și se dorește să rămână destinația turistică nr.1 pe mapamond.

Termen de implementare

 • mediu (1-2 ani) – odată cu noua Directivă Europeană privind TVA

 

15. Finanțarea activității Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD) prin două surse permanente: taxa de promovare și taxa de stațiune (city-tax)

Descriere

Finanțarea activității OMD (menționate la măsura nr.38 “Înființarea sau atestarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD) locale / regionale și înființarea Organizației Române de Turism (ORT) la nivel național în Parteneriat Public-Privat (PPP)” de la subcapitolul “Promovare”) prin două surse permanente:

 • O sursă din plata “taxei de promovare”, care este constituită ca taxă specială, în temeiul Art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, aplicată diferențiat, dar achitată de toți operatorii economici dintr-o destinație turistică, potrivit deciziei administrației locale, nu doar de către structurile deprimire turistică având funcțiuni de cazare și alimentație, ci și magazine, farmacii etc., care se constituie ca sursă de finanțare pentru O.M.D.-ul local
 • O sursă din taxa de stațiune, așa numitul “city-tax”, care s-a colectat cu succes în țara noastră, dar a fost eliminată la cererea mediului privat, pentru că banii astfel colectați nu erau folosiți pentru dezvoltarea și promovarea destinațiilor turistice. Ea este aplicată în cele mai multe țări ale lumii, plătită de turist și colectată de unitățile de cazare, o plătesc și românii când ajung în destinații externe, și este folosită pentru dezvoltarea și promovarea destinației. Taxa de stațiune trebuie introdusă în regim de urgență în Codul Fiscal, pe același mecanism fiscal ca cel anterior, dar se va constitui ca sursă de finanțare pentru O.M.D.-uri (parteneriatele public-private din destinațiile turistice care asigură managementul integrat al destinației), finanțarea realizându-se pa baza statutului, sub formă de cotizație a APL-ului în asociația din care face parte, denumită O.M.D.

De peste 10 ani se încearcă stabilirea unui mod de management integrat al destinațiilor turistice, care să se facă profesionist și în care industria să fie aproape de autoritatea locală și de cea centrală în organizarea, dezvoltarea și promovarea turismului din destinație.  Una din marile probleme este cea legată de finanțarea acestor structuri (organizațiile de management al destinațiilor turistice), care să asigure sustenabilitate și să permită alocarea unui buget corespunzător și pentru poziționarea pe piețele țintă, pentru promovare și organizare, astfel încât turiștii să fie atrași să vină într-o destinație din țara noastră, operatorii să fie mulțumiți de atractivitatea destinației, iar populația locală să simtă beneficiile apartenenței și vieții într-o destinație turistică.

Drept urmare, propunem următoarele:

 • Implementarea taxei de promovare ca obligativitate pentru APL-urile care gestionează resurse turistice naturale și antropice într-o destinație, astfel încât taxa să fie plătită de toți operatorii economici dintr-o destinație turistică care beneficiază de existența turismului din destinație – să se modifice prevederea actuală existentă la Art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
 • Legiferarea taxei de oraș/stațiune la nivel național, tot ca taxă specială – pentru toate localitățile/orașele/stațiunile care au activitate turistică și numai dacă fac parte sau au înființat un OMD, sumele rezultate urmând a fi direcționate acestei forme de organizare de indicatorii turistici minimi stabiliți.

Acțiuni

 • Modificarea codului fiscal cel târziu cu aplicabilitate pentru anul 2021, pentru permiterea introducerii la nivel local a taxei de promovare pentru toți actorii economici dintr-un anumit areal sau destinație turistică în ansamblul ei

Beneficii

 • Predictibilitate la nivel fiscal și la nivel de management de destinație
 • Asigurarea resurselor necesare pentru organizare, dezvoltare și promovare în destinații
 • Competitivitate față de destinațiile cu care concurăm în Europa și în lume
 • Transparentizarea Acțiunilor de promovare și organizare turistică în destinații, prin implicarea mediului privat în OMD
 • Sustenabilitate pe termen mediu și lung
 • Promovarea omogenă a destinației
 • Descentralizarea decizională a aplicării acestor taxe
 • Concertarea eforturilor de promovare sub umbrela unui parteneriat public-privat, care să investească eficient aceste taxe și condiționarea, prin codul fiscal, a posibilității implementării lor de existența sau calitatea de membru a APL-ului, dintr-un OMD

Termen de implementare

 • scurt și mediu (mai – decembrie 2020)

 

16. Adoptarea de măsuri împotriva evaziunii fiscale în turism – reglementarea formelor de cazare de tip sharing-economy, implementarea pe scară largă a plății cu cardul, colaborare cu I.T.M. pentru controlul muncii la negru

Descriere

Multe din marile probleme cu care se confruntă turismul românesc pleacă din existența unei părți importante de economie subterană în domeniul nostru. Cazările din multe orașe și stațiuni, cazările din formă de economie colaborativă, mici pensiuni sau vile de vacanță, nu înregistrează veniturile decât sporadic. Și în industria restaurantelor, a organizărilor de evenimente sau a agențiilor de turism, găsim cazuri în care operatorii nu înregistrează veniturile corect. Impactul acestei economii subterane într-o proporție atât de mare (se vehiculează cifre de peste 40%) se regăsește în venituri reduse la bugetul de stat aduse de sectorul nostru, în concurență neloială, în lipsa atractivității sectorului nostru în a atrage forța de muncă, în statistici profund eronate care împiedică aprecierea performanțelor noastre la nivelul lor real, așa cum este impactul în PIB al industriei ospitalității românești.

Acțiuni

Ținând cont de nivelul de fiscalitate stimulativ existent în turism, considerăm inacceptabilă sustragerea operatorilor de la conformarea fiscală. Ca și consecință, propunem:

 • Întărirea formelor de control pentru depistarea cazurilor în care se face turism nedeclarat (fără clasificare, fără evidență contabilă)
 • Obligativitatea existenței modalităților de plată electronică în toate unitățile de cazare și alimentație clasificate din România
 • Introducerea caselor de marcat fiscale
 • Reglementarea și controlul formelor de economie colaborativă din turism

Beneficii, impact bugetar

 • Creșterea contribuției turismului la PIB
 • Creșterea încasărilor la bugetele de asigurări sociale și de pensii, și la bugetul de stat
 • Transparentizarea sectorului
 • Creșterea importanței sectorului turism și a interesului investitorilor în domeniu

Termen de implementare

 • mediu (1-2 ani)

 

17. Emiterea unui Ordin comun al Ministrului Economiei și Ministrului Sănătății privind exploatarea bazelor de tratament în noile condiții sanitare

Descriere

Datorită riscurilor de infectare cu Coronavirus a pacienților/turiștilor și a personalului din bazele de tratament și centrele SPA este necesară pregătirea unui regulament de igienă și siguranță și în cadrul acestora împreună cu reprezentanți ai autorităților (Ministerul Sănătății, DSP, etc) și a reprezentaților furnizorilor privați de astfel de servicii în cadrul complexelor hoteliere balneare și nu numai. Implementarea unui astfel de regulament ar permite accesul oaspeților pe categorii de vârstă în aceste facilități, deblocând treptat activitatea de îmbunătățire a stării fizice și psihice a tuturor categoriilor de turiști, fără discriminare de vârstă.

România are un potențial natural deosebit pentru tratament balnear al diferitelor boli, strâns legat de resursele disponibile. Subsolul său conține 1/3 din apele natural ale Europe și multe alte resurse minerale unice cum este nămolul sapropelic din Lacul Techighiol. La acest moment exista 160 de stațiuni balneare și locuri cu resurse naturale pentru cure și din acest număr 34 de stațiuni sunt considerate cu potențial pentru piața turistică locală și europeană (peste 20-25% din capacitatea de cazare a României), care în acest moment sunt puternic afectate de criza pandemiei și care vor rămâne închise dacă nu se găsesc soluții de activare într-un ritm controlat și pe baza unor reguli clare de operare în condiții de igienă sporită.

Acțiuni

 • Ordin de Ministru care să propună noile criterii de operare și exploatare a bazelor de tratament și centrelor SPA în contextul COVID-19
 • Realizarea acestor criterii prin consultarea directă în cadrul unui grup de lucru cu specialiștii din domeniu, cadre medicale care desfășoară activitatea în această industrie și sunt reunite în diverse organizații

Beneficii

 • Sporirea încrederii reaccesării serviciilor de SPA și a siguranței sanitare pentru angajații din domeniul balnear (numărul de turiști în anul 2019 în stațiunile balneare a fost de 1.500.000 persoane, cu o creștere și a numărului turiștilor străini, spre 15-20% din total; numărul aproximativ de angajați în industria balneară este de 40.000, incluzând și cadrele medicale)
 • Îmbunătățirea calității vieții și promovarea unui sistem imunitar mai bun
 • Reactivarea activității în turismul balnear, care reprezintă una din formele de circulație turistică constantă, cu o clientelă relativ stabilă, care contribuie la ridicarea coeficienților de utilizare a capacităților de cazare și la realizarea unor încasări medii sporite pe zi/turist

Termen de implementare

 • scurt (mai – septembrie 2020)

 

18.  Emiterea unui Ordin comun al Ministrului Economiei și Ministrului Mediului privind modificarea actualelor criterii prevăzute în Anexă la Normele metodologice privind autorizarea exploatării plajelor în scop turistic ca urmare a pandemiei COVID-19 și Modificarea HG nr.241/2006 și a Ordinului de Ministru al mediului și schimbărilor climatice nr. 454/2013 actualizat în privința prioritizării exploatării plajelor de către agenții economici care au ca obiect principal de activitate codul CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare

> Emiterea unui Ordin comun al Ministrului Economiei și Ministrului Mediului privind modificarea actualelor criterii prevăzute în Anexă la Normele metodologice privind autorizarea exploatării plajelor în scop turistic

Descriere

Măsuri cu caracter temporar care modifică cadrul legal actual:

 • Ținând cont și de prevederile art.33 alin. (8) din Legea apelor nr.107/1996, pentru diminuarea valorii contractelor aferente anilor 2020/2021, încheiate cu operatorii economici din turism care au în exploatare plaja, în funcție de:
  • Data reluării activității turistice pe litoral în sezonul 2020, comparativ cu întreaga perioadă a sezonului estival, stabilită conform reglementărilor în vigoare, respectiv 153 de zile / an (01.05- 30.09)
  • Noile reglementari, care vor modifica actualele criterii obligatorii, prevăzute în Anexa nr.4 la Normele Metodologice, aprobate prin Ordinul nr.1.024/2010 privind aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, inclusiv prin reducerea numărului de șezlonguri pe aceeași suprafață de plajă

Cele două reduceri ale valorii contractului se vor aplica cumulativ pentru anul 2020.

Exemplu: O suprafață de plajă de 500 mp. închiriată la o valoare totală de 20.000 lei/an.

Reducere aplicată conform punctului 1. Dacă redeschiderea activității turistice de litoral va avea loc la data de 01.06.2020. Plaja va fi folosită 4 luni din 5 luni. Valoarea se va diminua cu 20%, respectiv 4.000 lei/an. Valoarea contractului pentru anul 2020, din cauza pandemiei de COVID-19, va fi de 16.000 lei/an.

Reducere aplicată conform punctului 2. Dacă noua reglementare prevede 10 mp pentru un șezlong, în loc de 5 mp (cât prevede actuala reglementare), pentru un hotel de 3***, pe suprafață de plajă se mai poate amplasa doar o jumătate din numărul de șezlonguri fata de legislația în vigoare.

16.000 lei * 50% = 8.000 lei

Se va propune încheierea unui act adițional la contract, cu diminuarea valorii inițiale numai pentru sezonul/sezoanele afectat/e de măsurile de prevenție împotriva pandemiei.

 • Amânarea executării obligațiilor părților privind predarea și primirea anuală pe bază de proces verbal a sectoarelor de plaje ce fac obiectul închirierii, la o dată ulterioară ce va fi stabilită de părți, dar nu mai devreme de 10 zile de la încetărea stării de urgență și nu mai târziu de 30 de la încetarea acesteia și cu condiția ca această dată să permită exploatarea sectoarelor de plajă de către locatar cel puțin în perioada august 2020; în caz contrar, predarea sectoarelor de plajă se va amâna până în anul 2021
 • Exonerarea de la plata chiriei aferente anului 2020, în măsura în care exploatarea sectoarelor de plajă de către locatar nu va fi posibilă în anul 2020; pentru agenții economici, care au contracte de închiriere și exploatare a plajelor în scop turistic, denumiți locatari, care au plătit deja tranșe din chiria aferentă acestui sezon, sumele colectate de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral se constituie în note de credit pentru chiria aferentă anului 2021

 • Prelungirea duratei contractului de închiriere pe o perioadă de timp egală cu perioada imposibilității exploatării comerciale a sectoarelor de plaja obiect al închirierii

 • Neexecutarea garanțiilor de bună execuție în perioada exonerării de la plata chiriei aferente anului 2020, în măsura în care exploatarea sectoarelor de plajă de către locatar nu va fi posibilă în anul 2020

Termen de implementare

 •  scurt (mai – septembrie 2020)

> Modificarea HG nr.241/2006 și a Ordinului de Ministru al mediului și schimbărilor climatice nr. 454/2013 actualizat în sensul – Analizarea oportunității că exploatarea plajelor să se facă de către APL-uri (autorități publice locale), care să aibă dreptul de închiriere a plajelor către agenții economici, prin licitație

Termen de implementare

 • mediu și lung (începând cu octombrie 2020)

> Modificarea procedurii de acordare a dreptului de închiriere și exploatare a plajelor, în sensul – Alocarea plajelor să se facă prin licitație, dar accesul la exploatarea acestora în scop turistic să fie acordat agenților economici care au ca și obiect principal de activitate codul CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, ținându-se cont de proximitatea fata de plaje și de numărul de locuri; apoi suprafețele rămase libere să poată fi licitate și de agenții economici cu alte coduri CAEN.

Termen de implementare

 • mediu și lung (începând cu octombrie 2020)

 

19. Trecerea activității de autorizare a structurilor de cazare, agențiilor de turism și a ghizilor de la autoritatea centrala la O.M.D.-uri (acolo unde ele se înființează)/ organizațiile patronale, autorității centrale rămânându-i componentele de reglementare și control

> Clasificarea structurilor de cazare

Descriere

Trecerea activității de clasificare a unităților de cazare către asociațiile patronale sau federații turistice va asigura o clasificare hotelieră armonizată cu criterii și proceduri comune în România. Aceasta va îmbunătăți reputația și calitatea industriei hoteliere, creând transparență și securitate pentru oaspeți și încurajând astfel marketingul hotelier.

Spre exemplu, sub patronajul HOTREC – Hospitality Europe, asociațiile hoteliere din Austria, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Olanda, Suedia și Elveția au creat Uniunea Hotelstars. În timp, s-au alăturat și următoarele țări: Estonia (2011), Letonia (2011), Lituania (2011), Luxemburg (2011), Malta (2012), Belgia (2013), Danemarca (2013), Grecia (2013), Liechtenstein (2015) și Slovenia (2017). Modelul este întâlnit și în România în diverse organizații care au preluat acest rol de coordonare a industriei și o fac de mulți ani cu success. (CECCAR pentru contabili autorizați, ANEVAR pentru evaluatori, pentru notari de asemenea sau pentru compozitori prin ORDA.) Pentru consistență se poate păstra autorității statului un rol de supraveghere după modelul Ungaria, spre exemplu, unde Asociația Hotelieră împreună cu Ministerul de Resort organizează împreună clasificarea unităților de cazare.

Scop

 • Clasificarea hotelieră de către O.M.D.-uri/organizații patronale, vor duce la criterii și proceduri ce vor fi verificate regulat și dezvoltate în funcție de așteptările oaspeților

Beneficii

 • Optimizarea activității hoteliere
 • Adaptarea la condițiile de competitivitate internaționale
 • Flexibilitate în evaluarea locațiilor
 • Creșterea gradului de conformare voluntară a clasificării și înregistrării
 • Diminuarea numărului de unități care operează fără să fie clasificate-înregistrate
 • Creșterea veniturilor din turism, ca urmare a creșterii bazei de unități impozabile
 • Crearea unor strategii naționale de creștere, bazate pe date reale și complete din piață

Termen de implementare

 • mediu (octombrie 2020-decembrie 2021)

 

> Licențierea agențiilor de turism

Descriere

Într-o a doua etapă și în mod similar, propunem și trecerea activității de licențiere a agențiilor de turism către asociația patronală reprezentativă, autorității centrale rămânându-i misiunea de control a îndeplinirii cerințelor legale de funcționare de către operatorul economic.

O altă propunere care necesită atenție într-un termen cât mai scurt – se referă la modificarea unor definiții și termeni statuați prin OG. 2/2018 și actele subsecvente, în speță denumirea de „agenție de turism organizatoare”. Suntem, din câte știm, singura țară europeană în care a dispărut noțiunea consacrată de „touroperator”, ceea ce ne pune într-o situație neplăcută în relația cu partenerii din alte țări.

Scop

 • Degrevarea autorității centrale de unele atribuții ce pot fi delegate în mediul privat

Beneficii

 • Economii de costuri prin posibile reduceri sau redistribuiri de personal
 • Debirocratizare
 • Acces mai facil pe piață

Termen de implementare

 • mediu (octombrie 2020-decembrie 2021) pentru licențiere
 • scurt (mai – septembrie 2020) – pentru modificare definiții (acest obiectiv se poate realiza prin amendarea OG. 2/2018, aflată acum în Parlament)

 

> Licentierea ghizilor de turism

Descriere

Cu privire la licențierea ghizilor de turism: în condițiile în care toate cursurile de calificare sunt organizate de către operatori privați, este firesc ca și atestarea/licențierea acestora să se facă de către asociațiile/federațiile profesionale reprezentative. Pe de altă parte, în prezent sunt pe piață mai multe modele de ecusoane și de atestate de ghid, multe dintre ele cu o grafică de-a dreptul jenantă și foarte ușor de falsificat.

Domeniul generic vizat

 • Modificare model atestat / ecuson

Obiectivele inițiale concret urmărite

 • Întărirea elementelor de siguranță a ecusoanelor emise
 • Facilitarea controlului exercitării activității
 • Facilitarea accesului la obiective turistice a ghizilor de turism
 • Facilitarea ținerii evidenței numărului de persoane care exercită activitatea de ghid de turism, de către autoritatea desemnată
 • Înlocuirea actualului model de ecuson cu cel de tip card

Estimarea finalității acțiunii și remanența

 • Termen mediu

Entități sau persoane private de implicat

Entități sau persoane publice de implicat

Aspecte legale implicate

 • modificare Norme Metodologice ale OMTCT 637/2004

Resurse logistice necesare

 • Implicare Direcția de Turism (Juridică, Autorizare) din cadrul MEEMA

Finanțare necesară

 • Costurile de achiziție ale aparaturii și software-ului necesare tipăririi legitimației (ecuson) tip card
 • Costurile de achiziție ale card-urilor blank

Surse financiare private

 • taxa de emitere atestat / ecuson achitată de fiecare solicitant al ecusonului

Surse financiare de stat

 • sunt numai cele inițiale necesare achiziționării aparaturii și software-ului necesar eliberării card-urilor (ulterior acestea se pot amortiza din taxa de emitere)

Data recomandată pentru inițiere

 • iunie 2020

Durata estimată de implementare

 • 6 luni

Data primei evaluări a efectelor

 • ianuarie 2021

Efecte anticipate

 • Împiedicarea contrafacerii ecusoanelor
 • Facilitarea activității de control
 • O evidență mai strictă atât a persoanelor cărora le-au fost eliberate aceste atestate, cât și a datelor ce pot fi înscrise pe ele (limba atestată, tipul de atestat, etc)
 • Recensământul persoanelor care desfășoară efectiv această activitate de ghid de turism
 • Facilitarea intrării ghizilor de turism la obiectivele turistice
 • Nu în ultimul rând, o expunere vizuală modernă și decentă a însemnelor naționale, a profesiei și persoanei unui ghid de turism

Termen de implementare

 • scurt și mediu (iunie – decembrie 2020)

 

20. Înscrierea României în organismele relevante din turismul mondial cu scopul de a juca un rol activ în aceste instituții, astfel încât să promovăm România, să aducem evenimente în țară și să facem un transfer ușor de know-how (exemple ECTAA, HOTREC, ESPA, Cities Marketing, ICCA, etc)

Descriere

România trebuie să valorifice la maximum și în domeniul turismului apartenența sa europeană.

Înscrierea României la organismele europene din turism ar aduce multe beneficii de promovare, de transfer de know-how, de ușurință în implementarea deciziilor luate la Bruxelles în domeniul turismului, de conlucrare cu organismele europene. De asemenea, ar permite României să joace un rol activ în deciziile care se iau la nivel european și ar permite țării noastre organizarea de evenimente internaționale la București.

Acțiuni

 • Identificarea structurilor europene importante din turism și aderarea țării noastre fie prin organismele autorității centrale, fie prin structurile asociative reprezentative
 • Susținerea participării organizațiilor patronal‑profesionale din România printr-o formă de co-participare din partea statului cu setarea în prealabil a condițiilor care se impun într-o astfel de reprezentare

Beneficii, impact bugetar

 • Sumele anuale se ridică la maxim 25.000 euro pentru o participare și estimăm un număr de maxim 6 organizații importante din turism la care România ar trebui să fie prezentă

Termen de implementare

 • scurt (mai – decembrie 2020)

 

21. Eficientizarea aparatului public al autorității centrale de turism prin digitalizare și ca urmare a transferării unor atribuțiuni către administrațiile locale prin descentralizare, către Organizațiile de Management al Destinaților (OMD) / Organizației Române de Turism (ORT) și către asociațiile patronal-profesionale

Descriere

Este una din măsurile vitale pentru progresul turismului românesc. Nu ajunge să solicităm creșterea performanțelor mediului de afaceri, trebuie să solicităm și eficientizarea aparatului public din turism, pentru a putea spera la o performanță crescută a sectorului.

Noi, mediul de afaceri, credem că prin preluarea unor sarcini de către mediul asociativ, prin transferarea de responsabilități către administrațiile locale, prin descentralizare, dar mai ales prin digitalizare, aparatul public din turism ar putea să devină mult mai concentrat pe probleme esențiale cu care se confruntă și chiar ar putea fi redus prin creșterea eficienței. Meritocrația trebuie să intervină și în domeniul public, și turismul poate face un prim pas în acest sens.

Acțiuni

 • Reducerea aparatului bugetar, prin eliminarea posturilor fără performanta și fără relevanță
 • Crearea unei platforme de interacțiune între autorități și mediul privat – pentru transparentizare și eficientizare
 • Crearea O.M.D. pentru efectuarea promovării în parteneriat public-privat
 • Impunerea criteriilor de performanță a aparatului public din turism

Beneficii, impact bugetar

 • Reducerea costurilor aparatului bugetar cu minim 20%, până la finalul anului 2021
 • Creșterea încrederii în autoritate publică centrală din turism
 • Creșterea eficienței politicilor publice din turism

Termen de implementare

 • mediu (1-2 ani)

 

Investiții publice și private

 

22.  Actualizarea Masterplanului de Investiții Publice în Turism, ținând cont de trendurile de consum în industria travel de la nivel mondial, cât și de practicile de sustenabilitate și adaptare la schimbări climatice, și punerea in dezbatere publică a unui draft actualizat, realizat în parteneriat cu mediul privat din industrie, care să acopere un interval bugetar de 5 ani

Descriere

Obiectivele principale pentru perioada următoare, în acest sens, trebuie să aibă în vedere:

 • Îmbunătățirea accesibilității către zonele turistice
 • Creșterea calității infrastructurii turistice din destinații

Asigurarea destinațiilor cu infrastructura necesară competitivității: centre turistice în destinații urbane, amenajare piațete, dezvoltare centre multifuncționale in-door, care să asigure prelungirea sezonului, săli polivalente, amenajare porturi turistice etc.

Investițiile publice vor juca un rol semnificativ în revenirea economiei naționale din criza declanșată de pandemie.

Ținând cont de importanța lor pentru repoziționarea economică și pentru resetarea turismului, luând în considerare schimbările comportamentale și așteptările diferite ale turiștilor post COVID-19, plecând și de la ineficiența dovedită a investițiilor publice din turism în trecut, dar și de la schimbarea totală a planurilor de afaceri care au stat la baza investițiilor publice planificate de autoritatea română de turism, considerăm necesară actualizarea Masterpanului de Investiții Publice în Turism, cu următoarele scopuri:

 • Alocarea resurselor pe principiul celei mai bune eficiente economice și sociale, și nu pe considerente de natură politică sau electorală
 • Corelarea Masterplanului de Investiții cu realitățile climatice ale zilelor noastre, astfel încât să nu vedem, de exemplu, planuri cu pârtii de ski în zone fără altitudine și fără zăpadă
 • Corelarea Masterplanului de investiții cu realitățile demografice și economice în schimbare
 • Luarea în calcul și a capabilității economice de a susține investiția publică propusă de autoritate, prin atragerea de investiții private complementare – asigurarea de către mediu privat a unităților de cazare, de exemplu
 • Analizarea efectului multiplicator al investiției în destinația respectivă

Rezultate și beneficii

 • Economisirea de resurse financiare alocate pentru proiecte care nu mai corespund realităților actuale
 • Eficientizarea resurselor alocate pentru investițiile publice în turism
 • Punerea în valoare a resurselor turistice din destinațiile turistice românești și creșterea atractivității acestora

Termen de implementare

 • scurt (mai – septembrie 2020)

 

23. Sprijinirea investițiilor private în domeniul turismului, prin negocierea de către Guvern de axe specifice la nivelul UE

Descriere

Sprijinirea investițiilor private în domeniul turismului, prin negocierea de către Guvern de axe specifice la nivelul Uniunii Europene, pentru finanțarea următoarelor obiective:

 • Modernizarea capacităților de primire turistică
 • Dezvoltarea și diversificarea serviciilor, prin operaționalizarea și eficientizarea Programului Programului Operațional Regional 2.2. aflat în derulare, și continuarea derulării și în tronsonul bugetar următor
 • Sprijinirea digitalizării și comercializării la nivelul IMM-urilor din turism, ca urmare a următoarelor acțiuni întreprinse:
  • susținerea start-up-urilor din domeniul turismului și a IMM-urilor prin includerea codurilor CAEN specifice în programele naționale și europene de finanțare
  • sprijinirea dezvoltării unei platforme dedicate pentru a facilita rambursarea tratamentelor medicale și balneare pentru turiștii din UE conform Directivei UE privind Asistența Medicală Transfrontalieră
 • Îmbunătățirea infrastructurii turistice locale
 • Îmbunătățirea accesibilității către zonele turistice și a calității infrastructurii turistice
 • Creșterea numărului de locuri de muncă
 • Creșterea competitivității destinațiilor unde au avut loc investițiile

Rezultate și beneficii

 • Creșterea investițiilor în unitățile de cazare
 • Diversificarea ofertei turistice cu efecte asupra creșterii duratei sejurului
 • Creșterea atractivității destinațiilor în care au avut loc aceste investiții
 • Creșterea numărului de turiști și creșterea gradului de satisfacție al acestora
 • Creșterea numărului de înnoptări în destinație
 • Creșterea valorii bugetului mediu cheltuit de un turist atras într-o destinație românească

Termen de implementare

 • scurt (mai – septembrie 2020)

 

24. Sprijinirea investițiilor public-private în destinații, prin consolidarea parteneriatelor de tip public-privat

Descriere

Sprijinirea investițiilor public-private în destinații, prin consolidarea parteneriatelor de tip public-privat, care să determine dezvoltarea destinațiilor, cu scopul:

 • Refacerii/modernizării infrastructurii stațiunii (mobilier urban, semnalistică turistică, punerea în valoare a statuilor/lucrări artă stațiuni etc.)
 • Realizării de platforme integrate ale destinațiilor
 • Dezvoltării de aplicații digitale pentru destinațiile turistice
 • Realizării de instrumente inteligente specifice (hărți interactive, aplicații tip Google Museum s.a.) prin următoarele acțiuni:
  • introducerea city-tax (taxa de stațiune) ca soluție pentru finanțarea dezvoltării (infrastructură specifică etc.) destinațiilor turistice locale, prin intermediul O.M.D.-urilor – dezvoltării parteneriatelor de tip public-privat la nivelul destinațiilor turistice locale/regionale (de tip DMO’s)
  • legiferarea, prin hotărâre de guvern, conform analizei realizate de OECD la nivelul României, a normelor de aplicare cu privire la înființarea, dezvoltarea și funcționarea organizațiilor de management al destinațiilor în România, cu scopul de a aloca bugete în cadrul ministerului de resort pentru finanțarea proiectelor depuse de OMD-uri pentru dezvoltarea destinațiilor
  • impulsionarea înființării organizațiilor de managementul destinațiilor, prin negocierea de către Guvern și alocarea de fonduri europene nerambursabile necesare constituirii și operaționalizării O.M.D-urilor

Rezultate și beneficii

 • Creșterea calității experienței turiștilor și a competivității destinațiilor turistice, prin intermediul parteneriatelor de tip public-privat
 • Numărul crescut de proiecte publice și private implementate și al celor realizate în parteneriat public-privat, derulate la nivelul destinațiilor turistice
 • Creșterea investițiilor turistice realizate în destinație

Termen de implementare

 • scurt (mai – septembrie 2020)

 

25.  Sprijinirea investițiilor private în domeniul turismului, prin aprobarea unei scheme de susținere a investițiilor private în turism, de tip ajutor de stat minimis

Descriere

Sprijinirea investițiilor private în domeniul turismului, prin aprobarea unei scheme de susținere a investițiilor private în turism, de tip ajutor de stat. APT lucrează cu Price Waterhouse Cooper România la un proiect privind introducerea acestei solicitări, pe următoarele paneluri:

 • Prezentarea reperelor legislative și a condițiilor pentru aprobarea unei scheme de ajutor de stat conform Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de Comisia Europeană și identificarea măsurilor de ajutor de stat care pot răspunde cel mai bine necesităților industriei (granturi directe, împrumuturi de la stat, împrumuturi garantate de stat); amintim că o schemă de ajutor de stat transmisă Comisiei Europene pe acest cadru poate fi aprobată cu celeritate, în aproximativ 2 zile; în prezent, există peste 10 state membre care au primit aprobare pentru astfel de scheme aplicabile în principal IMM-urilor
 • Coordonarea unui grup de lucru care să reprezinte interesele sectorului, în vederea identificării remediilor necesare
 • Simultan, inițierea și asistarea la discuții cu autoritățile publice relevante – Ministerul Economiei, MFP, Consiliul Concurenței etc., pentru a discuta pe marginea schemelor, a tipului de ajutor de stat, a modalității de acordare și, nu în ultimul rând, pentru a asista în redactarea drafturilor de acte legislative necesare
 • Redactarea draftului de schemă de ajutor de stat – draftul schemei de ajutor de stat va fi discutat cu toți participanții la grupul de lucru, precum și cu reprezentanții Consiliului Concurenței (fiind necesar avizul lor) și cu cei ai ministerelor implicate
 • Acordarea de asistență pe tot parcursul procedurii de aprobare a schemei de către Comisia Europeană

Rezultate și beneficii

 • Redresarea economică a IMM-urilor cu activitate în turism, afectate de efectele negative ale pandemiei actuale
 • Creșterea investițiilor private în turism
 • Creșterea cheltuielilor directe și indirecte generate de efectul multiplicator al turismului pentru economiile locale

Termen de implementare

 • scurt (mai-septembrie 2020)

 

26.  Introducerea evaluării impactului în turism la investițiile publice din alte domenii economice (ex. cultură, sănătate, educație, infrastructură, agricultură, sport, etc.)

Descriere

În toate rapoartele privind competitvitatea turismului (World Tourism Competiveness) România ocupă un loc scăzut la prioritizarea turismului în rândul economiei naționale.

În prezent NU se ține cont de efectul multiplicator pe care îl are această industrie de consecință și NU se considera important impactul economic, social, de mediu și de orice altă natură pe care îl are turismul asupra unei destinații.

Ținând cont de faptul că asupra turismului își aduc efectele aproape toate ramurile economiei naționale, luând, de asemenea, în calcul necesitatea de a prioritiza acele investiții care aduc cele mai importante efecte asupra întregii societăți și plecând de la modelele europene care practică astfel de metode, propunem ca în toate investițiile publice efectuate în țară în următorii 5 ani să se analizeze obligatoriu și cu prioritate și impactul pe care respectiva investiție îl va aduce asupra turismului.

Rezultate și beneficii

 • Susținerea turismului prin prioritizarea investițiilor care își aduc impact asupra turismului
 • Luarea în calcul de la stadiul de proiect a necesității adaptării investiției publice, astfel încât să-și aducă și utilitatea turistică
 • Valorificarea resurselor turistice din destinații, prin punerea lor în valoare de noile investiții
 • Conservarea unor resurse turistice, prin protejarea lor față de noi investii care le-ar putea prejudicia

Termen de implementare

 • scurt (mai – septembrie 2020)

 

Forța de muncă și educație

 

27. Acordarea unor subvenții educaționale pentru antreprenori

Descriere

Obținerea unor subvenții pentru educația antreprenorilor din industrie. Antreprenorii din domeniul ospitalității, cu normă întreagă (care nu sunt angajați în altă firmă), care trebuie să își oprească afacerea sau nu mai pot relua activitatea ca urmare a crizei, pot solicita sprijin pentru participarea la cursuri de perfecționare profesională în domeniul antreprenoriatului și al managementului cu durata de până la 6 luni.

Cursurile trebuie să fie acreditate ANC ca și cursuri de specializare sau perfecționare. Valoarea subvenției educaționale este de 100 lei/zi de curs (medie de 6 ore/zi), indiferent de prețul cursului, și se acordă direct furnizorului de formare după absolvire, pe baza certificatului și a raportului de monitorizare a furnizorului de formare. În cazul în care prețul de catalog al formării depășește valoarea subvenției, furnizorul poate solicita, prin contractul de școlarizare, plata diferenței de către participant sau o altă entitate. Subvenția reprezintă venit neimpozabil pentru participant.

Rezultate și beneficii

 • Stimularea dezvoltării abilitaților antreprenoriale și manageriale
 • În urma cunoștințelor dobândite, contribuția antreprenorilor la restartarea, optimizarea și dezvoltarea afacerilor
 • Creșterea calității serviciilor oferite către consumatori

Termen de implementare

 • mediu (octombrie 2020 – decembrie 2021)
 • lung (începând cu ianuarie 2022)

 

28. Acordarea unor burse educaționale pentru angajați din industria ospitalității care și-au pierdut locul de muncă din cauza crizei

Descriere

Angajații din domeniul ospitalității care își pierd locul de muncă din cauza crizei și nu reușesc să se reangajeze:

 • Până la 1 august 2020, au dreptul la burse de participare la cursuri de formare profesională (calificare/specializare/perfecționare) în domeniile turismului și ospitalității cu durata de până la 6 luni. Cursurile trebuie să fie acreditate ANC. Valoarea bursei educaționale este de 100lei/zi de curs (medie de 6 ore/zi), indiferent de prețul de catalog al cursului, și se acorda direct furnizorului de formare după absolvire, pe baza certificatului și a raportului de monitorizare a furnizorului de formare. În cazul în care prețul de catalog al formării depășește valoare bursei, furnizorul suportă diferența de preț din surse proprii sau din contribuția altor entități și nu poate solicita plata acesteia de către participant, care primește formarea cu titlu gratuit. Bursa reprezintă venit neimpozabil pentru participant. Diferența de preț suportată de furnizor din surse proprii sau de alte entități se consideră sponsorizare în baza unui contract bilateral între participant și plătitor.
 • Până la 1 martie 2021 (șomaj de lungă durată), pot solicita participarea la cursuri de formare profesională (calificare/specializare/perfecționare) în domeniile turismului și ospitalității cu durata de până la 12 luni. Cursurile trebuie să fie acreditate ANC. Valoarea bursei educaționale este de 1672lei/lună (75% din valoarea salariului minim pe economie), indiferent de prețul cursului, și se acorda lunar participantului, în plus față de drepturile de șomaj cuvenite, în baza unui plan de reintegrare profesională agreat tripartit între participant, furnizorul de educație și AJOFM-ul în raza căruia participantul domiciliază. Bursa reprezintă venit neimpozabil.

Beneficii

 • Stimularea educației în domeniul turismului
 • Creșterea numărului de persoane calificate în domeniul turismului și ospitalității
 • Creșterea valorii persoanei care intră în program pe piața forței de muncă
 • Creșterea calității serviciilor oferite către consumatori

Termen de implementare

 • mediu (octombrie 2020 – decembrie 2021)
 • lung (începând cu ianuarie 2022)

 

29. Acordarea unei derogări de la plata impozitului pe venit, de 10%, timp de 12 luni, pentru angajații care beneficiază de încadrarea codului COR specific industriei HORECA

Descriere

Știm că în domeniul HORECA veniturile sunt formate din salariu, de obicei mic și tips-ul încasat de la clienți. La repornirea afacerilor din HORECA, numărul de clienți va fi mult diminuat față de perioada antepandemie lucru care va afecta puternic veniturile angajaților.

Beneficii

 • Asigurarea unui venit decent pe perioada de revenire pentru angajații din domeniu

Termen de implementare

 • mediu (octombrie 2020 – decembrie 2021)

 

30. Alocarea unui procent din fondul de salarii al companiilor din turism pentru susținerea educației în turism începând cu 2021

Beneficii

 • Stimularea educației în domeniul turismului
 • Dezvoltarea cunoștințelor și competentelor personalului din domeniul turismului și ospitalității
 • Creșterea calității serviciilor oferite către consumatori

Termen de implementare

 • mediu (octombrie 2020 – decembrie 2021)
 • lung (începând cu ianuarie 2022)

 

31. Adaptarea COR la noile meserii specifice turismului

Descriere

În contextul schimbărilor pe care le-a cunoscut economia mondială în ultimii 30 de ani și ținând cont de influența digitalizării în derularea operațiunilor din turism, apoi luând în calcul nevoia continuă de adaptare la cerințele sociale, climatice, demografice, de mobilitate, și plecând de la necesitățile în continuă schimbare a consumatorilor din turism, meseriile din industria ospitalității au cunoscut transformări radicale, unele au dispărut în timp ce unele noi le-au luat locul.

Acțiuni

 • Punerea în dezbatere publică a noului COR împreună cu organizațiile din turism și cu Comitetul Sectorial din Turism
 • Adaptarea calificărilor și cursurilor de formare la noile meserii din COR

Beneficii, impact bugetar

 • Nu există impact bugetar

Termen de implementare

 • scurt (până la final de 2020)

 

32.  Recuperarea unei părți din forța de muncă repatriată cu calificare în diferite domenii ale industriei ospitalității

Descriere

Recuperarea unei părți din forța de muncă repatriate cu calificare în diferite domenii ale industriei ospitalității; în condițiile în care practic nu există stat neafectat de pandemie, cu cât măsurile economice de relansare vor fi mai eficiente s-ar putea reține în România parte din personalul care lucra în alte țări și a revenit temporar în țară.

Beneficii

 • Creșterea calității serviciilor în turismul românesc
 • Personal calificat și cu competențe specifice industriei disponibil în țară

Termen de implementare

 • mediu (octombrie 2020 – decembrie 2021)
 • lung (începând cu ianuarie 2022)

 

Digitalizare

 

33. Platforma digitală de promovare a turismului românesc

Descriere

O platformă digitală națională (site) care va crește gradul de competitivitate la nivel internațional, a destinației România având trei grupuri țintă: turiștii (români și internaționali), destinațiile și industria. Conform World Bank Grup, astfel de platforme oferă noi oportunități de afaceri (mai ales în mediul rural) oferind posibilitatea antreprenorilor locali de a îmbunătăți accesul la piețe și mai ales de incluziune financiară.

Pentru că o astfel de platforma digitală să aducă beneficii reale, cuvântul de ordine este colaborarea între toți actorii pieței, motiv pentru care adresabilitatea acesteia merge pe cele 3 mari categorii amintite mai sus. Turiștii vor avea cea mai actualizată și sigură sursă de informare, destinațiile prin OMD-uri vor avea obligația de a încărca/furniza date actualizate și industria poate avea o interfață de lucru cu autoritatea, ministerul de resort (autorizare, clasificare, raportare date, etc).

Scop

 • Promovarea destinațiilor și serviciilor turistice cu sugestii de vacanțe în România și destinațiile din România
 • Punerea în legătură directă a ofertanților de servicii cu consumatorii (rezervări, cereri de ofertă, informații)
 • Platforma integrată pentru turiști și operatori de turism
 • Creșterea vizibilității ofertei interne, creșterea colaborării între jucătorii din piață, accesul consumatorilor la o piață mai largă, informarea corectă a consumatorilor
 • Digitalizarea tuturor materialelor de promovare turistică ale destinației România și reducerea, pe cât posibil, a costurilor de tipărituri – reducerea numărului de pagini prin indicarea siteului ca sursă pentru informații detaliate și chiar eliminarea unora dintre materialele tipărite

Funcționalități

 • Platformă care să conțină funcționalități de rezervări (cazare/ accese muzee/ spectacole/ ghizi/intrări la diferite obiective/ diverse servicii turistice locale/ restaurante/etc), informări pentru orice turist care dorește să călătoarească sau să se informeze despre o anumită zonă/destinație/oraș
 • Sistem de rating dat de clientul final pentru toate serviciile din platformă. Sistemul de rating poate contribui la acordarea de calificative date de normele legale (de ex stele, margarete, sau un sistem nou recunoscut de autorități în bază mai multor criterii printre care și acesta dat de clientul final)

Beneficii

 • Promovarea destinației România
 • Platforma are un rol educativ

Termen de implementare

 • mediu (octombrie 2020 – decembrie 2021)

 

34.  Platforma digitală in relația cu autoritățile

Descriere

O platformă digitală națională care să aducă beneficii reale, o comunicare rapidă între autorități și operatori de turism, cuvântul de ordine este colaborarea între toți actorii pieței: afacerile locale, autoritățile locale și naționale și organizațiile internaționale. Conform Comisiei Europene, gradul de digitalizare în România este foarte scăzut în sectorul public, mult inferior altor state Europene (vezi grafic).

Digitalizarea in statele UE

Digitalizarea in statele UE

Sursa: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2018-digital-efforts-european-countries-arevisibly-paying

Scop

 • Fluidizarea comunicării între autorități și operatori de turism
 • Debirocratizarea, automatizarea și simplificarea proceselor

Funcționalități

 • Înregistrarea și clasificarea tuturor operatorilor din turism, exclusiv online. Clasificarea se dorește a se realiza în conformitate cu normele adoptate la nivel de Uniunea Europeană
 • Obținerea de avize/cerificări/autorizații online fără dosare depuse la diverse ghișee. Platforma poate asigura și interfața online între autorități și operatori de turism în scopul obținerii documentelor necesare funcționării
 • Aplicație gratuită pentru hotelieri/operatori de restaurante/ alți operatori prin care să fie informați în timp real despre normele și măsurile de igiena și siguranță pe care trebuie să le implementeze în unitățile lor, cu confirmare pe proprie răspundere că au fost luate măsurile respective. În baza confirmărilor pot primi certificat de calitate și siguranță COVID-19. Astfel pot fi ulterior controlate unitățile de către DSP sau Protecția Consumatorilor. Aceasta aplicație trebuie să fie obligatorie pentru toți jucătorii din piață

Beneficii

 • Reducerea semnificativă a timpului privind înregistrarea și clasificarea operatorilor din turism
 • Debirocratizarea și simplificarea proceselor
 • Arhivarea și accesarea digitală a tuturor documentelor
 • Autoritățile vor beneficia de informații în timp real cu privire la dimensiunea pieței turistice din România
 • Platforma poate fi un canal de comunicare și acțiune foarte rapid între autorități și operatori

Termen de implementare

 • mediu (octombrie 2020 – decembrie 2021)

 

35. Sistem de raportare obligatoriu pentru industria turismului

Descriere

Implementarea unui sistem de raportare obligatoriu pentru industria turismului, care să garanteze disponibilitatea permanentă a datelor necesare pentru a evalua soluții și decizii.

Aceasta raportarea este necesar să fie realizată lunar, online, prin semnătură electronică, să cuprindă cifre și indicatori specifici fiecărei sub-diviziuni a industriei turismului (structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare/alimentație publică, centre de congres, agenții de evenimente, agenții de turism (incoming, outgoing, domestic), ghizi, obiective turistice (muzee, festivaluri etc).

Acțiuni

 • Elaborarea legislației necesară pentru a face raportarea obligatorie
 • Dezvoltarea unei platforme care în front-end să permită raportarea de către entitățile din turism, și în backend să permită generarea de rapoarte standardizate, dar și de rapoarte on request
 • Elaborarea de norme care să facă referire atât la modul de folosire/ completare a formularelor în front-end, dar mai ales la nivelele de acces la date în back-end, care să garanteze confidențialitatea datelor și accesul utilizatorilor doar la date centralizate și doar în situații limitată ca număr, cu acces la datele specifice unui anumit operator

Beneficii

 • Garantarea disponibilității unor indicatori actualizați permanent și specifici industriei, care pot sta la baza deciziilor documentate și argumentate cu cifre în domeniul turismului. În acest fel, decizille și măsurile pot avea obiective măsurabile
 • Datele astfel colectate, privite în evoluție, pot fi analizate pentru a identifica trenduri și pentru a genera măsuri de corecție sau încurajare astfel încât să avem o creștere sustenabila în industra turismului

Termen de implementare

 • mediu (octombrie 2020 – decembrie 2021)

 

36. Ecosistem de inovație și antreprenoriat pentru turism

Descriere

Contribuția semnificativă din partea guvernului și a autorităților publice relevante la dezvoltarea, susținerea și promovarea ecosistemului bazat pe inovație și antreprenoriat pentru industria turismului. Acest ecosistem pune în legătură guvernul, entitățile publice, mediul academic, startup-uri, companiile și, nu în ultimul rând, investitorii. Dezvoltarea acestui ecosistem va avea un impact pozitiv asupra mediului economic și va contribui la dezvoltarea sustenabilă a industriei turismului românesc.

Pentru a sublinia nevoia stringentă de creștere a performanței în direcția Inovației, la nivel de țară, trebuie să luăm în considerare analiza întocmită de Comisia Europeană, care arată un nivel de performanță în 2018, de sub 50% față de media la nivel EU al României în 2011 vs 2017.

Digital Economy and Society Index 2019 ranking Europe

Digital Economy and Society Index 2019 ranking Europe

 Sursa: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38781

În plus, Comisia Europeană prezintă în Raportul pe 2019 Integrarea Tehnologiei digitale, Indexul Economiei Digitale (DESI2) la nivelul țărilor Europene, unde România înregistrează una dintre cele mai scăzute valori (depășind doar Bulgaria).

Indexul Economiei Digitale Europa

Indexul Economiei Digitale Europa

Sursa: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Beneficii

 • Dezvoltarea strategică a industriei turismului pe termen mediu și lung
 • Transformarea industriei turismului din “late adopters” în “early innovators”
 • Creșterea notorietății și atractivității industriei turismului
 • Alinierea strategiei naționale a turismului cu strategia Organizației Internaționale a Turismului

Structura de implementare

Pentru atingerea unui asemenea obiectiv, Organizația Mondială a Turismului recomanda două direcții principale de urmat și anume:

 • Inovația în turism – trebuie privită ca o “acțiune de colaborare între guverne, mediul academic, corporații, întreprinderi micro, mici și mijlocii (IMM-uri), startupuri, investitori, acceleratoare, incubatoare și alte părți interesate. Promovarea unei inovații turistice de succes și a unui ecosistem antreprenorial necesită conectarea tuturor părților interesate în oportunitățile de colaborare și prioritizarea consolidării capacității în turism și tehnologie” (Source: https://www.unwto.org/what-is-tourism-innovation)
 • Transformare digitală – ia în considerare conceptul “destinații inteligente” care va duce cu siguranță la imbuntatirea durabilității, accesibilității, guvernantei și calității destinațiilor prin utilizarea de noi tehnologii și inovații. (eg. implementarea unei platforme digitale).” (Source: https://ec.europa.eu/docsroom/ documents/36281)

Impact

Procesele de inovație, precum și cele digitale, oferă oportunitea de a îmbunătăți incluziunea financiară la nivelul companiilor din industria turismului, dar și de a dezvolta abilitățile antreprenoriale ale comunității locale. Toate aceste aspecte fac parte integrantă din procesele ce duc la o dezvoltare durabilă și sustenabilă a industriei turismului.

Alinierea strategică la direcția Organizației Internaționale a Turismului ne va permite o integrare rapidă, pe verticală, la nivelul altor inițiative similare din întreaga lume, corelând strategia națională a României cu a celorlalți, dar diferențiindu-ne prin specificul și unicitatea pieței locale.

Termen de implementare

 • mediu (octombrie 2020 – decembrie 2021)

 

37. Recunoașterea calificărilor realizate în cursuri on-line

Obiectiv

 • Accesibilizarea educației în domeniul ospitalitățiidar diferențiindu-ne prin specificul și unicitatea pieței locale.

Descriere

Având în vedere efectele pandemiei asupra societății și deciziei luate în sensul de a închide școlile până la începutul noului an școlar, majoritatea cursurilor din toate domeniile educaționale au fost trecute în mediul on-line. Astfel, o mare parte din copiii, tinerii și adulții care sunt înscriși în învățământul public obligatoriu sau decid voluntar să urmeze diferite forme de învățământ, astăzi, o pot face on-line. Problema este faptul că astfel de cursuri on-line, chiar dacă sunt construite pe baza legislației existente și în vigoare, partea lor de certificare nu a fost corelată condițiilor existente azi pe piață, și anume, că acestea să fie recunoscute, cu creditele aferente.

Summary innovation index EU

Summary innovation index EU

Sursa: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38781

Tabelul de mai sus scoate în evidență nivelul de neparticipare al adulților din România în orice program de învățare pe tot parcursul vieții. Acest indicator este seminificativ în urma mediei europene, și poate fi îmbunătațit prin educație digitală certificată.

Beneficii

 • Creșterea nivelului de calificare a personalului din industria turismului;
 • Creșterea gradului de accesibilitate la diverse cursuri de formare și instruire;
 • Creșterea nivelului de competențe certificate ale angajaților din industrie;
 • Creșterea semnificativă a numărului de participanți la cursuri;
 • Îmbunătățirea calității serviciilor oferite ca urmarea a dezvoltării competențelor angajaților

Scop

 • Certificarea cursurilor livrate în mediu online și/sau realitatea augmentată.

Termen de implementare

 • mediu (octombrie 2020 – decembrie 2021)

 

Promovare

 

38.  Înființarea sau atestarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD) locale / regionale și înființarea Organizației Române de Turism (ORT) la nivel național în Parteneriat Public-Privat (PPP)

Obiectiv

 • Înființarea sau atestarea unor organizații locale/ regionale și naționale (parteneriat public – privat) specializate în valorificarea sustenabilă a resurselor turistice, dezvoltarea de produse turistice și promovarea acestora în zonele generatoare de turiști din România și din străinătate
 • Existența unor entități profesioniste dedicate managementului destinațiilor locale, regionale și naționale va impulsiona dezvoltarea turismului. Acestea vor fi constituite în parteneriat transparent public-privat, vor include companiile din sectorul turistic local sau regional, și vor contura și implementa strategia de dezvoltare și promovare a destinației pe termen scurt, mediu și lung. OMD-urile vor putea coopera cu ONPDR pe bază de proiecte concrete pe care le poate finanța din resursele proprii

Acțiuni

 • Redactarea / aprobarea statutului și a modului de funcționare a OMD / ORT
 • Implementarea recomandărilor OCDE cuprinse în „Manualul privind operaționalizarea Organizațiilor de management al destinației în România”

Entități / persoane private implicate

 • Alianța pentru Turism, organizații profesionale și patronale

Entități / persoane publice implicate

 • Direcția Turism-Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Autoritățile Locale/Regionale

Aspecte legale

 • Este necesară redactarea/aprobarea legii (sau a reglementărilor/normelor) care guvernează înființarea și funcționarea organizațiilor OMD / ORT, pe modelul oferit de studiul OECD
 • Direcția Turism-Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Autoritățile Locale/Regionale

Resurse logistice necesare

 • Cadru legal / implicare și suport autorități centrale, regionale și locale
 • Finanțarea OMD / ORT se va face în baza reglementarilor speciale

Data recomandată pentru implementare

 • 1 iunie 2020

Durata estimată pentru implementare

 • 1 iulie 2020 – 31 martie 2021

Data primei evaluări a rezultatelor obținute

 • 30 septembrie 2020

Efecte anticipate

 • Implicarea/ responsabilizarea autorităților, a mediului de afaceri și a resurselor umane locale și regionale în eforturile de valorificare a potențialului turistic, de dezvoltare a facilităților pentru turiști și vizitatori și de creștere a calității serviciilor
 • Profesionalizarea activităților de marketing și comunicare
 • Asigurarea continuității inițiativelor /proiectelor de dezvoltare a turismului

Termen de implementare

 • scurt și mediu (iunie 2020 – martie 2021)

 

39. Campanie Repatriot – promovarea turismului românesc în diaspora

Obiectiv

Stimularea cetățenilor români cu reședința – sau care activează temporar – în țări din Europa și America de Nord să viziteze România împreună cu colegi și prieteni străini sau cu membrii ai familiei / prieteni din România

Acțiuni/Activități

 • Campanie comunicare „RePatriot” – canale de comunicare digitale / evenimente locale, România: Welcome Home!

Entități / persoane private implicate

 • RePatriot, Asociatia Incoming Romania, Asociații de Promovare Locale

Entități / persoane publice implicate

 • Direcția Turism / Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe

Resurse necesare implicate

 • Acces banca de imagini și filme / video (Ministerul Economiei, Organizații Profesionale, Autorități Locale)

Resurse Financiare Necesare

Din surse private 10.000 Euro
Din surse publice / Buget (buget central sau regional/local) 10.000 Euro
Din fonduri europene 100.000 Euro
TOTAL 120.000 Euro

Data recomandata pentru implementare

 • 1 iulie 2020

Durata estimata pentru implementare

 • 1 august 2020 – 30 septembrie 2021

Data primei evaluări a rezultatelor obținute

 • 30 septembrie 2020

Efecte anticipate

 • 90.000 de cetățeni români care trăiesc/muncesc în străinătate vor petrece vacanța 2020 sau 2021 în România, alături de rude din țară sau de prieteni și colegi din străinătate
 • Număr de nopți petrecute în hoteluri /pensiuni: 280.000 nopți (efect direct)
 • Număr turiști / vizitatori: 150.000 (estimare la 20 aprilie 2020)
 • Încasări totale (directe și indirecte): 67.5 milioane Euro

Termen de implementare

 • scurt și mediu (iulie 2020 – septembrie 2021)

 

40. Reactivarea Organizației Naționale pentru Evenimente și Conferințe (Romanian Convention Bureau) și elaborarea unui program de atragere/ organizare în România a unor evenimente internaționale (Romania – Centru Est-European pentru evenimente internaționale)

Obiectiv

 • Dezvoltarea facilităților pentru conferințe și evenimente (internaționale)
 • Reducerea sezonalității și creșterea numărului de vizitatori / zile de cazare în România
 • Creșterea încasărilor totale și a încasării medii / vizitator

Acțiuni/Activități

 • Re-Activare Romanian Convention Bureau
 • Redactare strategie pentru atragere / organizare evenimente internaționale în România

Entități / persoane private implicate

 • Romanian Convention Bureau, Alianța Pentru Turism, organizații profesionale și patronale

Entități / persoane publice implicate

 • Direcția Turism / Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe

Resurse logistice necesare

 • Acces bază de date facilități conferințe /evenimente

Resurse Financiare Necesare

 • 45.000 Euro (fonduri Europene)

Data recomandată pentru implementare

 • 1 septembrie 2020

Durata estimată pentru implementare

 • 1 septembrie 2020 – 30 aprilie 2021

Data primei evaluări a rezultatelor obținute

 • 30 noiembrie 2020

Efecte anticipate

 • La începutul anului 2021 România va avea o strategie clară pentru dezvoltarea și susținerea sectorului MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) și va iniția eforturi pentru atragerea și găzduirea în România a unor evenimente internaționale majore
 • În anul 2023 România va găzdui cu 40 mai multe evenimente internaționale majore, comparativ cu anul 2019 (“cota de piață” a României – la indicatorul evenimente internaționale desfășurate în Europa Centrală și de Est – va fi în anul 2023 cu 6% mai mare comparativ cu anul 2019)

Termen de implementare

 • mediu (septembrie 2020 – aprilie 2021)

 

41.  Constituirea Fondului de Marketing pentru promovarea externă a turismului românesc, în cuantum de 1% din încasările totale directe din activitatea de turism (ex: anul 2019 1,8 miliarde Euro -> 18 milioane euro pentru promovare în anul 2020)

Obiectiv

 • Asigurarea resurselor financiare necesare – comparabile cu cele alocate de competiție/ destinații turistice europene – pentru pregătirea și desfășurarea campaniilor de comunicare integrată de marketing pentru atragerea de turiști și vizitatori

Acțiuni / Activități

 • Redactare / aprobare cadru legal pentru colectarea / alocarea Fondului Național pentru Marketing și Promovare a Turismului

Entități / Persoane private implicate

 • Alianța Pentru Turism, organizații profesionale și patronale, agenți economici / companii din domeniul turismului și călătoriilor

Entități / Persoane publice implicate

 • Direcția Turism / Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor

Resurse logistice necesare

 • Acces bază de date unități / companii hoteliere, alimentație, sport-agrement

Data recomandată pentru implementare

 • 1 iulie 2020

Durata estimată pentru implementare

 • 1 iulie 2020 – 31 martie 2021

Data primei evaluări a rezultatelor obținute

 • 30 septembrie 2020

Efecte anticipate

 • Alocarea anuală a sumei de 20 milioane Euro pentru activități de comunicare integrată de marketing
 • Susținerea/ completarea/ suplimentarea eforturilor independente de marketing ale companiilor hoteliere, de alimentație și agrement – divertisment care se adresează turiștilor romani și străini
 • Anticiparea și egalarea sau depășirea Acțiunilor competiției (destinații turistice din Europa care oferă produse turistice și programe pentru segmente de piață aflate în atenția României)

Termen de implementare

 • mediu (iulie 2020 – martie 2021)

 

42.  Reorganizarea prezentării zonelor și atracțiilor turistice din România la Târgurile / Evenimentele Internaționale de Turism

Obiectiv

 • Creșterea vizibilității destinațiilor turistice din România, în principalele zone emitente de turiști și reglementarea participării expozanților (agenții de turism licențiate, structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare/alimentație publică, organizații de promovare) în standul național al României, printr-un proiect de minimis

Acțiuni / Activități

 • Redactare / actualizare / avizare Norme cu privire la organizarea participării României la expoziții evenimente internaționale pentru turism

Entități / Persoane private implicate

 • Membrii Alianța pentru Turism, organizații profesionale și patronale

Entități / Persoane publice implicate

 • Direcția Turism / Ministerul Economiei

Aspecte legale

 • Definitivarea metodologiei simplificate de ajutor de stat (schema de minimis) și actualizarea regulilor de participare a expozanților / agenți privați (agenții de turism etc) în standul României

Resurse logistice necesare

 • comunicare / colaborare APT – MEEMA

Data recomandată pentru implementare

 • 1 iunie 2020

Durata estimată pentru implementare

 • 1 iunie 2020 – 31 octombrie 2021

Data primei evaluări a rezultatelor obținute

 • 31 octombrie 2020

Efecte anticipate

 • Încurajarea eforturilor de promovare a României ale operatorilor de tururi (incoming)
 • Creșterea numărului de turiști și vizitatori străini în România
 • Stimulare parteneriate (public – privat) pentru organizare/ desfășurare Acțiuni marketing

Beneficii

 • Ridicarea nivelului calitativ / profesional al reprezentării României la târguri și evenimente pentru turism și călătorii
 • Creșterea eficienței utilizării bugetului marketing – promovare
 • Creșterea eficienței promovării României ca destinație modernă și interesantă în UE
 • Eficientizarea activităților de organizare a participării României la târguri și expoziții pentru turism

Considerente generale pentru reglementarea participării agențiilor de turism prin proiecte de minimis

 • Implicarea și transferarea parțială a responsabilităților cu privire la promovarea turismului în România, către asociațiile profesionale reprezentative din turism, touroperatori și prestatori de servicii
 • Acoperirea cheltuielilor de reprezentare a României la evenimente / expoziții de interes special (nișă) la care România nu va participa cu stand național
 • Finanțarea cheltuielilor de creștere a vizibilității destinațiilor turistice din România, în publicații de interes special, cataloage prin campanii de comunicare, organizare călătorii de familiarizare pentru parteneri și agenți, vizite de documentare / experiențe pentru creatori de opinie / reprezentanți mass-media
 • Implicarea asociaților profesionale și a patronatelor reprezentative din domeniul turismului în Acțiunile MEEMA cu privire la organizare călătorii de familiarizare / documentare pentru profesioniști și reprezentanți mass-media
 • Participarea activă a asociațiilor și patronatelor la planificarea activităților de marketing cuprinse în programul național de marketing și promovare propus de MEEMA / Autoritatea pentru Turism

Termen de implementare

 • mediu (iulie 2020 – martie 2021)

 

43.  Creșterea atractivității Rezervației Biosferei Delta Dunării ca destinație ecoturistică

Obiectiv

 • Creșterea calității experienței turiștilor pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării prin conturarea profilului de destinație ecoturistică

Acțiuni / Activități

 • Proiectarea, construcția și instalarea de panouri indicatoare standardizate cu numele canalelor și lacurilor de pe teritoriul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării
 • Proiectarea, construcția și instalarea de indicatoare standardizate cu privire la regimul de viteză autorizat pentru ambarcațiunile/navele cu motor
 • Reanalizarea circulației cu ambarcațiuni la nivelul Deltei pe principiul ”slow-down” și realizarea unei zonări canale/zone pentru ambarcațiuni motorizate, motorizate ușor și nemotorizate pentru creșterea siguranței turiștilor și a calității experienței
 • Stimularea apariției de puncte gastronomice locale și a atracțiilor locale cu caracter de muzee
 • Promovarea traseelor și zonelor nemotorizate și asigurarea siguranței turiștilor aflați în ambarcațiuni nemotorizate pe trasee dedicate
 • Proiectarea și întreținerea canalelor de circulație cu ambarcațiuni motorizate pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării

Aspecte legale

 • Nu sunt necesare reglementări noi

Resurse logistice necesare

 • Implicarea și obținerea suportului logistic și financiar din partea autorităților centrale și locale (inclusiv suportarea cheltuielilor de proiectare și instalare)
 • Realizarea proiectului prin parteneriat public-privat

Data recomandată pentru implementare

 • august 2020

Durata estimată pentru implementare

 • august 2020 – aprilie 2021

Data primei evaluări a rezultatelor obținute

 • septembrie 2020

Efecte anticipate

 • Îmbunătățirea ofertei și caracterului de destinație ecoturistică a RBDD
 • Creșterea gradului de informare și respectare al regulilor de trafic și prevenirea accidentelor
 • Evitarea conflictelor între pescarii și turiștii care conduc ambarcațiuni cu motor
 • Evitarea rătăcirilor și abandonului ambarcațiunilor
 • Respectarea vitezei legale de deplasare cu ambarcațiunile cu motor, inclusiv temei legal de verificare a acesteia

Termen de implementare

 • mediu (august 2020 – aprilie 2021)

 

Turism sustenabil

 

44.  Implementarea unui plan de măsuri specifice de turism sustenabil și de adaptare la schimbările climatice astfel încât turismul sustenabil și rețeaua de destinații de ecoturism să devină piloni de bază ai turismului românesc începând cu 2021

Descriere

Implementarea unui plan de măsuri specifice de turism sustenabil și de adaptare la schimbările climatice începând din 2021 de către minimum 75% din destinațiile turistice coordonate de un OMD și 30% din furnizorii de servicii turistice. Din 2021, rețeaua de destinații de ecoturism devine unul dintre pilonii puternici ai turismului românesc, cu 10 destinații de ecoturism certificate. Destinațiile de turism sustenabil, inclusiv cele de ecoturism, precum și furnizorii de servicii turistice beneficiază de programe de finanțare dedicate măsurilor de sustenabilitate și ecoturism.

Acțiuni / Activități

 • Adaptarea/adoptarea de către un grup de lucru interministerial (autorități din turism, mediu, sănătate, agricultură și asociații de profil) a unui sistem de evaluare și certificare pentru destinații de turism (pe modelul destinațiilor de ecoturism) și servicii turistice (ex. Green Destinations pentru destinații și TurCert pentru servicii) și adoptarea planului de acțiune pentru implementarea măsurile specifice
 • Crearea unui program de finanțare pe fonduri UE pentru implementarea măsurilor specifice de turism sustenabil, certificarea destinațiilor și a afacerilor din turism prin sisteme de evaluare și certificare
 • Program național de finanțare a implementării Strategiei de dezvoltare a ecoturismului în România și realizarea unei linii de finanțare pentru măsurile de management ale unei destinații de ecoturism pe baza conceptului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)
 • Crearea unui program național de marketing, de tipul România verde, dedicat destinațiilor și afacerilor certificate sau cu măsuri de sustenabilitate în implementare
 • Crearea unor ghiduri pentru dezvoltarea de destinații și servicii sustenabile și implementarea unor norme de adaptare a investițiilor și destinațiilor la schimbări climatice (ex. domenii schiabile)

Resurse umane

 • Ministerele Economiei, Mediului, Agriculturii, Sănătate și asociațiile profesionale

Resurse financiare

 • Linii de finanțare UE

Beneficii

 • Destinații și afaceri cu competitivitate ridicată
 • Consolidare unuia dintre pilonii turismului românesc de incoming
 • Imaginea ”verde” a României este susținută de aceste rețele de destinații verzi

Rezultate

 • 75% din destinațiile coordonate de un OMD au trecut prin faza de auto-evaluare și încep să implementeze un set de măsuri pentru creșterea sustenabilității și 30% din furnizorii de servicii turistice operează măsuri concrete pentru creșterea sustenabilității până în 2022, pe baza unor sisteme de certificare recomandate de GLI-TS
 • 10 destinații de ecoturism funcționale în 2021

Evaluare

 • septembrie 2020

Termen de implementare

 • mediu (octombrie 2020 – decembrie 2021)

 

45.  Introducerea componentei de sustenabilitate în turism în cursurile de calificare și perfecționare până în anul 2022

Acțiuni/Activități

 • Elaborarea de module specifice turismului sustenabil pe specificului fiecărui program de calificare
 • Finanțare de cursuri de perfecționare pe componenta de turism sustenabil

Resurse umane

 • Ministerul Economiei, Ministerul Fondurilor Europene, asociațiile profesionale

Resurse financiare

 • Linii de finanțare UE

Beneficii

 • Personalul din cadrul serviciilor în turism este apt să aplice măsuri specifice practicilor de turism sustenabil
 • Afacerile în turism pot să își îmbunătățească și performanța economică cu un personal instruit

Rezultate

 • Toate cursurile de calificare și perfecționare au module de sustenabilitate începând cu 2022

Evaluare

 • Procentul din cursuri care au module de sustenabilitate începând din 2022

Termen de implementare

 • mediu (octombrie 2020-decembrie 2021)

 

46. Dezvoltarea unui program de susținere a lanțurilor scurte de aprovizionare cu produse alimentare locale în destinații turistice până la sfârșitul anului 2021

Acțiuni / Activități

 • Realizarea unui grup de lucru interministerial (GLI-TS2) compus din reprezentanții din: Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătății, Ministerului Economiei, asociațiilor de profil), care să propună un set de măsurile pentru:
  • flexibilizarea procedurii de achiziții de produse locale de la producători locali
  • realizarea de lanțuri scurte de aprovizionare
  • servirea mesei în cadrul pensiunilor
 • Elaborarea de ghiduri pentru accesibilizarea reglementărilor naționale pentru afacerile din turism
 • Organizarea de locuri de desfacere și evenimente pentru producătorii locali în destinațiile turistice
 • Realizarea unei linii de finanțare pentru pograme care vin în sprijinul dezvoltării și promovării pieței locale în destinație (ex. mic dejun sibian, piețe locale în perioada recoltelor, integrarea produselor locale în brand-ul destinației, bucate din vecinătate, mănânc local)

Resurse umane

 • Ministerul Agriculturii, Ministerul Economiei, Ministerul Fondurilor Europene, asociațiile profesionale

Resurse financiare

 • Linie de finanțare UE

Beneficii

 • Realizarea unui factor multiplicator generat de turism în economia locală.
 • Afacerile în turism pot să-și îmbunătățească calitatea ofertei
 • Brand-ul destinației devine mai puternic

Rezultate

 • Toate destinațiile cu coordonare OMD au cadrul de dezvoltare a lanțurilor scurte de produse și minim 1/3 au în implementare un program pe această temă începând din 2021

Evaluare

 • Procentul de destinații care au lanțuri scurte de produse începând cu 2022

Termen de implementare

 • scurt (mai-septembrie 2020)
 • mediu (octombrie 2020-decembrie 2021)

 

47. Simplificarea cadrului legal pentru unitățile de cazare de mici dimensiuni pentru a oferi servicii de masă pe bază de produse locale, incepand cu 2020

Acțiuni / Activități

 • În cadrul grupului de lucru interministerial (GLI-TS2) compus din reprezentanții din: Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătății, Ministerului Economiei, asociațiilor de profil) se va elabora un set de măsuri pentru servirea mesei
 • Revizuirea definiției pentru punct gastronomic legal și elaborarea unor norme clare de implementare la nivel național și promovarea lor
 • Realizarea unei linii de finanțare pentru puncte gastronomice locale și pentru activități care pun în valoare gastronomia locală

Resurse umane

 • Ministerul Agriculturii, Ministerul Economiei, Ministerul Fondurilor Europene, asociațiile profesionale

Resurse financiare

 • Linie de finanțare UEEconomiei, Ministerul Fondurilor Europene, asociațiile profesionale

Beneficii

 • Realizarea unui factor multiplicator generat de turism în economia locală
 • Destinațiile în turism pot să-și îmbunătățească calitatea ofertei
 • Servirea mesei în cadrul pensiunilor se realizează într-un cadru legal

Rezultate

 • Structurile de primire turistică la scară mică pot servi masa clienților din 2021 și există un număr de minim 50 de puncte gastronomice în anul 2022

Evaluare

 • Cadrul legal îmbunătățit pentru servirea mesei la structuri de primire turistică la scară mică și pentru punctul gastronomic local și numărul de puncte gastronomice înregistrate

Termen de implementare

 • scurt (mai-septembrie 2020)
 • mediu (octombrie 2020-decembrie 2021)

 

48.  Demararea programului național de curățare a spațiilor publice și private care afectează turismul, începând cu 2020

Acțiuni / Activități

 • Aducerea problemei de depozitare necontrolată și aruncarea deșeurilor în natură la nivel de Guvernul României și demararea unui plan multianual de curățare a spațiilor publice și private care afectează turismul începând din 2020
 • Demararea unei campanii naționale de interes public în audio-vizual pentru stoparea aruncării deșeurilor în natură
 • Demararea unei campanii la nivel de UAT-uri prin intermediul tuturor primăriilor din România, pentru curățarea și întreținerea în bună stare a zonelor limitrofe așezărilor
 • Demararea campaniei de curățare a drumurilor publice și a parcărilor de deșeuri
 • Aducerea demersului în Parlament pentru înăsprirea amenzilor pentru aruncarea deșeurilor nedegradabile în natură

Resurse umane

 • Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, asociațiile profesionale

Resurse financiare

 • Fonduri publice din bugetele locale

Beneficii

 • O Românie curată
 • Imaginea ”verde” a României nu mai este afectată de mizerie/deșeuri

Rezultate

 • Toate primăriile au demarat programe de curățare de deșeurilor din zonele naturale

Evaluare

 • Peste 50% din primăriile din România au intrat într-un program de curățare a deșeurilor din zonele naturale din UAT-ul propriu

Termen de implementare

 • scurt (mai-septembrie 2020)
 • mediu (octombrie 2020-decembrie 2021)

 

49.  Demararea implementării programului național de trasee dedicate cicloturismului și a traseelor Euro Velo cu piste dedicate, infrastructură aferentă, suport informatic și cadru legislativ bine definit incepand din 2021

Acțiuni / Activități

 • Constituirea unui Task Force pe cicloturism (TFC) în cadrul Ministerului Economiei care să demareze proiectul de interes național de construire a pistelor dedicate pentru Euro Velo 6 și 13 (studiu de prefezablitate, studiu de fezabilitate, bază legală pentru exproprieri, exproprieri, construirea traseului)
 • TFC va demara și proiectarea și implementarea rețelei naționale de piste de cicloturism extraurbane cu o linie de finanțare UE dedicată
 • Implementarea conceputului de piste de biciclete în zona peri urbană
 • Reinițierea demersului legal pentru legiferarea cicloturismului

Resurse umane

 • Ministerul de interne, Ministerul Economiei, asociațiile de profil

Resurse financiare

 • Fonduri UE

Beneficii

 • O Românie conectată la Europa
 • Imaginea ”verde” a României

Rezultate

 • Eurovelo 6 și 13 cu planuri de fezabilitate în 2021 și în implementare în 2022
 • Rețeaua națională de cicloturism în implementare
 • Un cadru legal pentru dezvoltarea infrastructurii de cicloturism în România

Evaluare

 • Numărul de kilometri din Eurovelo cu piste dedicate
 • Numărul de kilometri cu piste dedicate în rețeaua națională
 • Numărul de kilometri cu piste dedicate în zonele periurbane

Termen de implementare

 • mediu (octombrie 2020 – decembrie 2021)
 • lung (începând din 2022)

 

50. Demararea implementării programului național de dezvoltare și susținere a rețelei de cabane, refugii și trasee montane la nivel de Carpați din anul 2021

Acțiuni / Activități

 • Constituirea unui Task Force pe zona montană (TFZM) în cadrul Ministerului Economiei care să demareze proiectul de interes național de construire a rețelei de cabane, refugii și trasee montane la nivel de Carpați (Master plan pe Carpați pentru infrastructura de drumeție)
 • Elaborarea unui act normativ detaliat și actualizat pentru poteci, marcaje și cabane;
 • Redefinirea noțiunii de cabană montană și elaborarea unui standard adecvat
 • Interzicerea circulaței motorizate pe trasee turistice și crearea de parcuri special amenajate pentru amatorii de sporturi cu motor
 • Realizarea parteneriatului cu primăriile interesate și cu asociațiile de profil pentru construirea cabanelor de drumeție și a infrastructurii suplimentare (refugii și trasee)
 • Inițierea unui program de susținere a mișcării în aer liber (drumeția) și sprijinirea asociațiilor de profil pentru construirea și administrarea ulterioară a cabanelor, cât și atragerea de membri

Resurse umane

 • Salvamont, primării, Ministerul Economiei, asociațiile de profil

Resurse financiare

 • Fonduri UE și fonduri bugetare

Beneficii

 • O Românie conectată la Europa de-a lungul traseelor de drumeție europene de lungă distanță E3/E8
 • Sănătatea unei mari părți a populațieiprin mișcare în natură, turiști educați, contribuție la dezvoltarea durabilă a zonelor rurale montane sau din preajma acestor zone, protejarea naturii prin turism responsabil
 • Creșterea calității și eficienței turismului în zona montană

Rezultate

Creșterea numărului celor care practică regulat drumeția și se implică în activități voluntare de ecologizare și întreținere a unei rețele național de trasee, cabane și refugii extinsă și funcțională, contribuind prin accesarea serviciilor turistice locale la creșterea veniturilor zonelor rurale. Creșterea numărului vizitatorilor străini în zonele montane și premontane.

Evaluare

Creșterea numărului de membri ai asociațiilor montane și de drumeție din România de la cca. 6000 actual la cca. 80.000 – nivel comparabil astfel cu al țărilor din preajmă (corelat cu numărul de locuitori și potențialul natural) și obținerea unei infrastructuri de calitate și continuă care să permită parcugerea lanțului Carpaților românești din cabană în cabană în condiții civilizate.

Termen de implementare

 • mediu și lung (cu începere din 2021)

 

51.  Menținerea specificului arhitectural local în zonele cu potențial turistic ridicat prin reglementarea stricta a noilor construcții si prin restaurarea si punerea in valoare a clădirilor de patrimoniu (UNESCO, case tradiționale, case boierești, conace sau castele)

Descriere

Menținerea specificului local în zonele cu potențial turistic ridicat, prin reglementarea strictă a noilor construcții si prin restaurarea și punerea în valoare a clădirilor de patrimoniu (UNESCO, case tradiționale, case boierești, conace sau castele)

Acțiuni / Activități

 • Constituirea unui Task Force pe domeniul de urbanism în interiorul Ministerului economiei, Direcția de turism care să genereze cadrul pentru elaborarea și implementarea ghidurilor de urbanism obligatorii la nivel de destinații
 • Dedicarea unei linii de finanțare UE pentru restaurarea și punerea în valoare a clădirilor de patrimoniu

Resurse umane

 • Primării, Ministerul Economiei, asociațiile de profil, ordinul arhitecților

Resurse financiare

 • Fonduri UE și fonduri bugetare

Beneficii

 • O Românie atractivă pentru turiștii străini și români

Rezultate

 • Ghiduri de urbanism în implementare la nivelul destinațiilor turistice

Evaluare

 • Numărul de ghiduri de urbanism în implementare la nivelul destinațiilor turistice

Termen de implementare

 • mediu și lung (începand din ianuarie 2021)

 

Hoteluri, restaurante, agenții de turism & servicii conexe, transporturi

 

52.  Revizuirea sistemului de clasificare hotelier din România și alinierea la cel din UE prin aderarea la Hotel Stars Union

Descriere

Având în vedere că România face parte din Uniunea Europeană, iar o bună parte din turiștii străini care ne vizitează țară sunt din UE, precum și faptul că și cetățenii români circulă din ce în ce mai mult în UE, utilizând hoteluri clasificate conform normelor de clasificare din UE, se impune o revizuire și aliniere a standardelor de clasificare hoteliere din România la cele din UE.

Scop

 • Alinierea la standardele UE1 de clasificare hoteliere
 • Clasificare armonizată cu criterii comune la nivel de UE

Beneficii

 • Standardizare pentru oaspeți / clienți – vor ști clar la ce să se aștepte din punct de vedere servicii in funcție de numărul de stele
 • Optimizarea activității hoteliere

Termen

 • mediu (octombrie 2020-decembrie 2021)

 

53. Reglementarea bacșisului (denumit TIPS) în HORECA

Descriere

Propunere privind tratamentul fiscal aplicat bacșișului (denumit TIPS) încasat în cont bancar:

 • Suma reprezentând bacșișul (denumit TIPS) oferit de client se evidențiază în bonul fiscal, separat de contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate
 • Bacșișul (denumit TIPS) nu se supune cotei de TVA pentru că nu este asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii
 • Bacșișurile (denumite TIPS) oferite de clienți se distribuie integral angajaților de către conducerea operatorului economic
 • Veniturile din bacșiș (denumite TIPS) obținute de persoanele fizice sunt considerate venituri din alte surse și impozitate la sursă prin aplicarea cotei de 10%
 • Operatorul economic va întocmi documente justificative privind încasarea sumelor din bacșiș (denumite TIPS) de la clienți și distribuirea acestora către angajați
 • Operatorul economic va evidenția în contabilitate operațiunile de încasare a sumelor din bacșiș (denumite TIPS) și distribuirea acestora către angajați

Propunere privind tratamentul fiscal aplicat bascșișului (denumit TIPS) cash:

 • Bacșișul (denumit TIPS) câștigat de ospătar va fi tratat ca un venit din alte surse și nu ca venit salarial, fiind impozitat cu 10%

Beneficii

 • Reglementarea și evidența sumelor de bani obținute de către angajați / beneficiarii bacșișului (denumit TIPS) – odată cu reglementarea bacșișului (denumit TIPS), operatorii economici au posibilitatea să înregistreze în evidență contabilă sumele încasate de la clienți justificate ca bacșiș (denumit TIPS)
 • Creșterea valorii bacșișului (denumit TIPS) per angajat / beneficiar – urmare a reglementării, clienții au posibilitatea să achite bacșișul (denumit TIPS) aferent meselor de protocol, utilizând cardul firmei. Astfel, se satisfice o cerință a clienților privind justificarea cheltuielilor cu bacșișul (denumit TIPS) ceea ce va încuraja plata acestuia
 • Posibilitatea clientului de a justifica plata bacșișului (denumit TIPS) – această reglementare l-ar motiva să lase un bacșiș (denumit TIPS) mai generos
 • Venituri declarate de către angajați / beneficiarii bacșișului (denumit TIPS) – creșterea veniturilor încasate la bugetul de stat
 • Prevenirea scăderii bacșișului (denumit TIPS) în urma creșterii ponderii plăților cu cardul
 • Tratament fiscal preferențial
 • TVA 0% la bacșiș (denumit TIPS)
 • Posibilitatea angajaților / beneficiarilor veniturilor din bacșiș (denumit TIPS) de a declara veniturile din alte surse în vederea accesării de credite bancare pentru casa, nevoi personale etc.
 • Alinierea la legislația europeană

Resurse necesare

 • Modificare legislativă pentru completarea OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal și alte reglementări fiscal aferente

Termen

 • scurt (mai – septembrie 2020)

 

54. Introducerea primei de incoming (export servicii turistice)

Descriere

Incoming-ul aduce valută în țară. Pentru efortul de reducere a deficitului bugetar propunerea noastră este: 1-3 % din suma totală facturată și adusă în țară ca aport valutar într-un an).

Prin recunoșterea importanței activității de incoming a agențiilor de turism și prin definirea ei ca activitate aducătoare de valută în țară și similară exportului (ca export de servicii) se va deschide calea de a reglementa și lua în discuție sprijinirea și susținerea acestei activități.

O cale de susținere a incomingului este crearea unui sistem de prime de incoming, similar primelor de export, pentru a impulsiona această activitate. Sistemul cel mai simplu ar fi luarea în considerare a sumei totale încasate pentru incoming (pentru turiști persoane fizice și parteneri / clienți B2B – persoane juridice), astfel pe baza unor grile valorice, acceptate și legiferate, prima de incoming poate fi între 1% și 3% din aportul valutar.

Această primă poate fi exprimată și acordată prin:

 • facilități fiscale
 • finatarea participării la manifestări și târguri de turism internațional, altele decât cele la care participă oficial autoritatea de turism din România
 • finanțarea unor info/fam tripuri în România organizate pentru TO externi, finatarea unor campanii de promovare și publicitare externă

Ar fi de evitat plățile directe, pentru a nu încuraja speculații și concurență neloială.

Scop

 • Prima de export servicii turistice / Prima pentru cei care aduc valută în țară, pentru efortul de reducere a deficitului bugetar (1-3 % din suma totală facturată și adusă în țară ca aport valutar într-un an)
 • Susținerea activității de turism de incoming (de vacanță / leisure și de afacerii și evenimente), pentru dezvoltarea turismului în România și pentru creșterea ponderii acestuia la produsul intern brut, de la sub 2% la min 5% în 3 ani
 • Creșterea incomingului, deci a exportului de servicii turistice

Beneficii

 • Încurajarea aducerii de valută mai consistent în țară
 • Atragerea mai multor agenții spre această actvitate
 • Lărgirea ariei de operare a incomingului românesc
 • Creșterea ponderii turismului în PIB
 • Reducerea deficitului de plăți al României

Termen de implementare

 • scurt si mediu (2020-2021)

 

55. Simplificarea și eficientizarea sistemului de raportări al agențiilor de turism

Descriere

Modelul impus prin OMT 1183/2018 nu oferă informații privind dimensiunea pieței pachetelor de servicii de călătorie și nu ține cont de toate plățile făcute în avans de către agențiile organizatoare (Raportarea – OG 2/2018, transpunerea Directivei privitoare la pachetele de servicii de călătorie nr 2015/2302).

Scop

Modelul de raportare impus prin OMT nr 1183/2018 (actualizat prin OMT nr 874/2019) este profund nefuncțional și pune o imensă presiune birocratică pe entitățile raportoare prin necorelarea formei cu evidențele contabile și operative.

La peste un an de la implementare, acest sistem nu oferă dimensiunea pieței pachetelor de servicii de călătorie ci numai cifre statice al căror singur scop este verificarea de către autorități a încadrării în nivelul poliței de asigurare. De asemenea, nu ține cont de toate plățile făcute în avans de către agențiile organizatoare, nu permite nicio analiză privind expunerea/riscurile, gradul de lichiditate șamd. Dacă mai adăugăm că sunt încă destule situații în care nu este clar ce entitate raportează anumite pachete de servicii, iar răspunsurile primite de la fostul minister au fost de natură mai degrabă să creeze confuzie decât să clarifice, este evident că se impune abrogarea ordinelor mai sus menționate și elaborarea unui alt cadru legal care să permită colectarea de informații, care să fie ușor de prelucrat, să fie publice și mai ales utile atât autorităților cât și mediului de afaceri.

Beneficii

 • Având date reale și clare din piață se pot lua măsuri care să sprijine și să dezvolte acest domeniu pe viitor, totodată prin centralizarea corectă a informațiilor se pot identifica eventualele breșe și soluționarea lor înainte de produce efecte negative asupra industriei
 • Imagine clară a pieței pachetelor serviciilor de călătorie în România
 • Evitare a situațiilor ca cea de față în care, chiar MEEMA s-a văzut nevoit să solicite o raportare suplimentară în vederea comensurării efectelor crizei actuale asupra agențiilor, deoarece informațiile stocate la acest moment sunt insuficiente
 • Mai mare transparenta și o relaxare asupra presiunii birocratice asupra agențiilor de turism

Termen de implementare

 • scurt (mai – septembrie 2020)

 

56. Crearea suportului legal adecvat înființării Fondului de garantare în turism, adaptarea modelului din alte state europene, folosirea modelului déjà agreat cu ASF

Descriere

“Agențiile de turism organizatoare stabilite pe teritoriul României oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama călătorilor, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței agenției de turism organizatoare. Aceste garanții sunt reprezentate de scrisori de garanție bancară, polițe de asigurare, fond de garantare a pachetelor de călătorie sau alte instrumente de garantare legal constituite, care pot funcționa distinct său asociat”. Directiva Europeană privitoare la pachetele de servicii de călătorie nr 2015/2302 (implementata în România prin OG nr 2/2018).

Fondul de garantare a pachetelor de servicii de călătorie este, alături de polițele de asigurare, cel mai popular instrument de acest gen, el funcționează cu succes în mai bine de jumătate din țările UE, în majoritatea cazurilor respective fără implicarea directă a Statului. Contrar tuturor propunerilor Patronatului roman al agențiilor de turism (ANAT), fostul minister de resort a încercat mai întâi să implice direct Statul în gestionarea unui fond de garantare (prin FNGCIMM) – proiect eșuat – după care a venit cu o reglementare “originală” de organizare a lui – ca societate comercială pe Acțiuni – care și-a dovedit deja inutilitatea: nu poate fi nicidecum implementată.

Scop

La aproape doi ani de la adoptarea cadrului legal general, avem cadru legal specific pentru funcționarea a 4 posibile instrumente de garantare (OMT 156/2019) însă unul singur funcționează (polițele de insolvență emise de câteva societăți de asigurări) – semn clar că reglementarea nu a ținut cont de realitățile pieței și nu este implementabilă. Acest lucru creează distorsiuni ale pieței, o creștere a costurilor operatorilor (dat fiind că nu au posibilitatea accesării unor alte instrumente, având monopol pe piață câteva companii de asigurări care au oferit produsul), dar și o presiune sporită pe aceste companii de asigurări. În plus, prin polița de insolvență nu se acoperă repatrierile în caz de insolvență, companiile de asigurări nefiind pregătite pentru astfel de operațiuni nici nu au inclus în polița riscul respectiv, deși aveau obligația legală de a o face.

Este necesară modificarea OMT 156/2019 – cel puțin a capitolului referitor la fondul de garantare – prin ajustarea modului de înființare și de adminstrare a viitorului Fond de Garantare.

Beneficii

Prin crearea cadrului legal corect se va da posibilitatea înființării acestui Fond, care va veni cu o sumedenie de beneficii între care amintim:

 • scăderea costurilor cu garantarea pachetelor de servicii turistice, operatorii având posibilitatea optarii intre polițele de asigurare și participarea la Fond
 • se va rezolva problema neacoperită încă privind repatrierea turiștilor în caz de insolvență
 • se va crea cadrul de acțiune în situații excepționale – gen criza provocată de COVID-19 – cel mai bun exemplu în acest sens fiind modelul de acțiune implementat de Danemarca unde guvernul local a oferit garanții de stat Fondului de Garantare (privat) de peste 200 mil. euro în vederea susținerii tuturor cererilor de rambursare ale clienților care și-au anulat călătoriile din cauza pandemiei
 • Într-un termen rezonabil (cca. 3 ani) se va putea extinde garantarea și asupra celorlalte servicii de călătorie, care acum sunt exceptate

Termen

 • scurt (mai – septembrie 2020)

 

57. Reglementarea activității ghizilor de turism și întărirea controlului exercitării activității prin înființarea Poliției Turistice

Descriere

Reglementarea activității ghizilor de turism prin:

 • Înlocuirea actualului model de ecuson cu cel de tip CARD și întărirea elementelor de siguranță
 • Întărirea controlului exercitării activității prin înființarea Poliției Turistice
 • Accesul gratuit la obiectivele turistice a ghizilor de turism

Domeniul generic vizat

Modificare legislativă – controlul activității ghidului de turism: introducerea în prevederile legislative curente a dreptului de control al Poliției Romane; înființarea Poliției Turistice.

Obiectivul inițial concret urmărit

 • Modificarea art. 8 HG 305/08.03.2001 și adăugarea Poliției Romane la autoritățile care au drept de control coroborat cu art 32 indice 2 alin 1 lit. e din legea 192 /2019; 2. Modificarea art. 6 în așa fel încât exercitarea fără drept a activității de ghid de turism să fie infracțiune conform Codului penal
 • În conformitate cu art. 15 alin 1 și 2 din legea LEGEA nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, aceasta are dreptul de a înființa prin ordin de Ministru și alte structuri necesare în prevenirea și combaterea infracționalității, în consecință se poate discuta cu MAI (IGPR) referitor la înființarea structurii Poliție Turistică

Estimarea finalității acțiunii și remanență

 • Termen mediu

Entități sau persoane private implicate

 • FNGTR, ANAT și orice altă entitate de natura asociațiilor care activează în turism

Aspecte legale implicate

 • Modificare HG 305/08.03.2001; inițiere Ordin de Ministru conf. art. 15 alin 1 și 2 din Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Român

Resurse logistice necesare

 • Implicare Direcția de Turism (Juridică, Autorizare și control) din cadrul MEEMA
 • implicare MAI (IGPR)

Data recomandată pentru inițiere

 • iunie 2020

Durata estimată de implementare

 • 12 luni

Data primei evaluări a efectelor

 • mai 2021

Efecte anticipate

 • Facilitarea activității de control
 • Ridicarea standardului calitativ al activității având în vedere că numai persoanele care au urmat o școlarizare adecvată și sunt atestate pot desfășura această activitate
 • Micșorarea concurenței neloiale prin care persoane fără atestat desfășoară activitatea de ghid de turism și/sau persoane din alte țări (neautorizate pe teritoriul României) care desfășoară pe teritoriul țării noastre activitatea de ghid de turism
 • Micșorarea infracționalității: atât timp cât a desfășura o profesie fără drept este incriminata în Codul penal
 • Reducerea desfășurării activității “la negru” și implicit resurse bugetare atrase

Termen

 • scurt si mediu (iunie 2020 – mai 2021)

 

58. Simplificarea activității firmelor de transporturi din turism și reducerea birocrației

Descriere

Pentru a putea gestiona cât mai eficient resursele disponibile în condițiile dispariției unei mari părți a veniturilor și a unei presiuni deosebite pentru reducerea costurilor, firmele au nevoie de o diminuare a birocrației în relația cu autoritățile prin eliminarea obligativității unei serii de documente sau clasificări redundante și prin simplificarea proceselor de autorizare.

Scop

 • Eficientizarea activității firmelor prin reducerea costurilor
 • Reducerea birocrației în relația cu autoritățile, automatizarea și simplificarea proceselor
 • Reducerea timpului de răspuns la solicitările clienților

Acțiuni

 • Eliminarea obligativității clasificării pe stele și acceptarea recomandărilor producătorului
 • Eliminarea obligativității documentului Interbus
 • Eliminarea obligativității transmiterii listelor de pasageri către ARR
 • Simplificarea proceselor de autorizare
 • Procesele de autorizare și comunicarea cu autoritățile să se realizeze preferabil numai electronic

Beneficii

 • Firmele de transport vor putea răspunde mai prompt cererilor clienților
 • Reducerea costurilor necesare pentru redactarea documentelor și a celor de personal
 • Eliminarea drumurilor inutile la ARR, a timpilor de așteptare pentru avizarea documentației
 • Creșterea fexibilitatii firmelor în relația cu clienții
 • Reduceri de costuri și pentru autorități prin eliminarea personalului aferent acestor activități

Termen

 • scurt (iunie 2020 – decembrie 2020)

 

59. Inființarea unei asociații a transportatorilor turistici acreditați

Descriere

Înființarea unei asociații a transportatorilor turistici acreditați, ale cărei entități componente să fie susținute de stat pentru achiziționarea de mijloace de transport premium dpdv al confortului și al sistemelor de entertainment.

Scop

 • Dezvoltarea turismului din România, atât a celui intern cât și a celui de incoming
 • Susținerea transportatorilor români în diversificarea activității, creșterea competitivității și în oferirea de servicii de un nivel ridicat de calitate
 • Creșterea credibilității operatorilor din domeniul turistic
 • Îmbunătățirea imaginii turistice a României

Acțiuni

 • Înființarea unei scheme de susținere a asociațiilor de transportatori care contribuie la dezvoltarea turismului din România
 • Asigurarea cadrului legal pentru furnizarea finanțării necesare și pentru funcționarea asociației
 • Începerea discuțiilor între firme și înființarea Asociației Transportatorilor Acreditați din România
 • Stabilirea standardelor de calitate care trebuiesc respectate de către membrii Asociației, a parcului auto necesar și a dotărilor necesare pentru fiecare mijloc de transport precum și a necesarului de finanțare

Beneficii

 • Dezvoltarea activității turistice din România
 • Oferirea de servicii de transport la standarde ridicate cu mijloace de tansport sigure, confortabile
 • Atragerea de turiști străini
 • Dezvoltarea activității și susținerea transportatorilor locali, diversificarea serviciilor oferite de aceștia și reducerea dependenței de cererea în scădere de transport intern și internațional

Termen

 • mediu (iunie 2020 – decembrie 2021).

 

60. Deschiderea pieței de transport rutier de persoane, o măsură necesară pentru consolidarea turismului național. Cabotajul, ca soluție intermediară și cu efect imediat pentru sprijinirea turismului și a circulației domestice

Descriere

Majoritatea țărilor europene și-au deschis piețele naționale de transport rutier de persoane atât pentru a răspunde nevoilor de mobilitate ale pasagerilor, cât și pentru a sprijini sectorul turistic. Această măsură a dus la apariția unor noi rute de transport și la o frecvență sporită a curselor interne. Totodată, deschiderea pieței a creat o rețea mai densă și cu un grad mai ridicat de conectivitate a rutelor naționale, inclusiv cele turistice. În România, deschiderea pieței de transport de persoane nu numai că va facilita accesul pasagerilor la mai multe destinații turistice naționale, dar va determina și scăderea costurilor de călătorie, în comparație cu alte moduri de transport.

Scop

 • Dezvoltarea sectorului turistic din România, prin modernizarea și deschiderea pieței de transport rutier de persoane din România
 • Permiterea operațiunilor de cabotaj la nivel național prin optimizarea transportului rutier de persoane și dezvoltarea liniilor turistice
 • Modernizarea serviciilor de transport, în concordanță cu cerințele pasagerului

Acțiuni

 • Permiterea operațiunilor de cabotaj reprezintă o măsură cu aplicabilitate imediată, care nu implică costuri suplimentare pentru crearea infrastructurii specifice sau modificarea cadrului legal existent. Este necesară doar o clarificare din partea autorităților române a modului în care se aplică Regulamentul European 1073/2009, care reglementează operațiunea de cabotaj pe teritoriul statelor membre
 • Deschiderea pieței de transport rutier de persoane are în vedere modificarea sistemică a cadrului legal de funcționare, Ordonanța 27/2011 privind transporturile rutiere. Reformarea sistemului de transport rutier de persoane reprezintă o necesitate națională, care are ca punct de plecare tocmai nevoile actuale de mobilitate și de siguranță ale pasagerului român

Beneficii

 • Creșterea numărului de curse și diversificarea rutelor de transport pentru pasageri
 • Eficientizarea costurilor pentru operatorii din transport, prin creșterea gradului de ocupare a autocarului, care va avea ca rezultat imediat reducerea prețului mediu de călătorie pentru pasager
 • Reducerea economiei “gri” și a evaziunii fiscale, prin folosirea platformelor moderne pentru rezervarea și achiziționarea biletelor. Acest lucru va determina o mai bună colectare la bugetul de stat
 • Creșterea gradului de siguranță rutieră
 • Îmbunătățirea amprentei de carbon prin operarea rutelor într-un mod eficient și conform nevoilor pasagerilor

Termen

 • mediu si lung (iunie 2020 – decembrie 2021)

 

CONCLUZII

Alianța Pentru Turism (APT), inițiatoarea acestui proiect, își exprimă deschiderea pentru a colabora cu toate entitățile care ar putea susține trecerea la acțiune și transformarea acestui plan de măsuri într-un plan de acțiune.

Alianța Pentru Turism transmite mulțumirile sale tuturor celor care cred în turismul românesc, celor care cu responsabilitate și implicare vor susține realizarea acțiunilor de care turismul românesc are nevoie pentru a duce la îndeplinirea acestor măsuri și nu numai.

Mulțumiri speciale adresate specialiștilor implicați în realizarea acestui plan de măsuri (în ordine alfabetică):

Simion Alb, Sanda Almașan, Dragoș Anastasiu, Ștefan Balaur, Edmond Mihai Bică, Andrei Blumer, Lucian Boronea, Alin Burcea,  Ilie Carabulea, Alin Chipăilă, Liviu Cirstea, Daiana Codreanu, Simona Constantinescu, Nicolae Demetriade, Otilia Demian, Zoe Dobre, Octav Dura, Mihai Fertig, Radu Fusea, Cornel Găină, Paul Geană, Andreea Gheorghiu, Simion Giurcă, Ionuț Gliga, Georgeta Grecu, Călin Ile, Gabriel Iovu, Ion Dănut Juganaru, Mihai Jurcă, Claudia Lixandru, Dumitru Luca, Chrisitian Macedonschi, Zsolt Makkai, Mălin Mălineanu, Lucian Marinescu, Cosmin Marinof, Corina Martin, Paul Mărășoiu, Daniel Mischie, Akos Molnar, Ioana Nan, Charlie Ottley, Anca Pavel Nedea, Ioana Peticilă, Mariana Prună, Horațiu Rada, Nicu Rădulescu, Adrian Rasoiu, Jonas Schäfer, Tinu Sebeșanu, Marcel Sofariu, Alexandru Stoinea, Leila Szekely, Radu Szekely, Maria Taitis, Florin Țâncu, Iuliana Tasie, Cătălin Țibuleac, Adina Triandafil, Ovidiu Tudor,  George Vasiliu, Adrian Voican, Dan Volentir.

O întreagă breaslă este in doliu după OMUL Cornel Găină, stins fulgerător pe 16 mai 2020, la numai 65 de ani. Un cutezător, un vizionar, un antreprenor nativ, un om cu spirit civic, dornic permanent să schimbe și să îmbunătățească lucruri, un om de echipă și coleg, uneori incomod prin sinceritate, un om onest și vertical, tenace, mult prea discret, așa vorbesc despre el colegii din turism, marcați de moartea sa prematură. Să se odihnească în pace, iar toate gândurile noastre bune îl vor însoți în eternitate.

Documentul Solutii de Organizare si Sustinere a Turismului Romanesc – Alianta Pentru Turism poate fi descarcat in format pdf aici.